Wydarzenie

12.06 godz. 12.00

Spuścizna Biura Dokumentów II Korpusu – historia i stan badań | Seminarium

Bartosz Gralicki (Instytut Pileckiego) opowie o znaczeniu dokumentacji pozostawionej przez Biuro Dokumentów II Korpusu.

Biuro Dokumentów II Korpusu to jednostka niezwykle zasłużona dla dokumentowania losu polskich obywateli w Związku Sowieckim w latach 1939–1941. Na spuściznę Biura, która po wojnie znalazła się w zbiorach Instytutu Hoovera w Stanford, składają się liczne relacje polskich jeńców, zesłańców i łagierników, którzy wydostali się ze Związku Sowieckiego dzięki Armii Andersa. Polskie doświadczenie okupacji sowieckiej było wtedy praktycznie nieznane szerszej opinii publicznej. W ramach tzw. akcji ankietowej zebrano wówczas blisko 30 tys. unikalnych świadectw i relacji osób doświadczonych praktycznie wszystkimi rodzajami represji. Stworzyło to unikalne możliwości opowiedzenia światu, czym jest sowiecka Rosja. Relacje te stanową ważny zasób polskiej pamięci zbiorowej o represjach sowieckich.

Zgłoszenia udziału: seminaria@instytutpileckiego.pl

SEMINARIA NAUKOWE INSTYTUTU PILECKIEGO

Seminaria naukowe Instytutu Pileckiego służą prezentacji projektów badawczych i tekstów naukowych dotyczących XX wieku - w szczególności (choć nie tylko) dwóch okupacji: sowieckiej i niemieckiej, pamięci i historiografii II wojny - a także dyskusji o nich.

Seminaria mają charekter interdyscyplinarny – uczestnicy reprezentują różne tradycje i obszary badawcze. Celem jest umożliwienie dyskusji nad metodologią i wynikami najnowszych badań nad wiekiem XX jeszcze przed ich ostateczną publikacją w pismach naukowych i książkach.

Zapraszamy do przesyłania propozycji wystąpień: seminaria@instytutpileckiego.pl


Fot. NAC