Wydarzenie

17.04 godz. 11.48

Zadanie 1: Poznajmy się

Zbierz piątkę: pomyśl o koleżankach i kolegach, których chciałbyś zaprosić do stworzenia Waszej grupy!

Witold Pilecki do utworzenia pierwszej grupy konspiracyjnej (tzw. "piątki") zaangażował najbardziej zaufanych ludzi, których znał jeszcze z Tajnej Armii Polskiej, powstałej w 1939 r. Byli to doświadczeni oficerowie: płk artylerii Władysław Tadeusz Surmacki, kpt. dr Władysław Dering, ppor. kawalerii Jerzy Virion, ppor. artylerii Alfred Walenty Stoessel i Roman Zagner.

Na początek zobaczcie relację p. Andrzeja Pileckiego na naszym kanale “Świadkowie Epoki” i zastanówcie się, czy macie jakieś punkty styczne z rodziną Pileckich (np. mama nauczycielka, rodzina pochodzi z Kresów itp). Podobieństwa zanotujcie i prześlijcie je nam, wraz z rozwiązaniem poniższego zadania:

Zbierz piątkę. Podobnie jak Witold Pilecki, który zaproponował tworzenie “piątki” osobom zaangażowanym, aktywnym i dzielnym, tak dziś Ty pomyśl o koleżankach i kolegach, których chciałbyś zaprosić do stworzenia Waszej grupy.

Zbadajcie, gdzie i w jakich okolicznościach historycznych mogli spotkać się Wasi rodzice lub dziadkowie (porozmawiajcie z nimi!), znajdźcie historyczny punkt styczny Waszych rodzinnych historii (wszystkich 5, bądź kilka, które łączą Was w dwójkach czy trójkach); w oparciu o wspólne doświadczenia historyczne Waszych rodzin znajdźcie nazwę dla Waszej piątki zakotwiczoną w historii Polski i zaprezentujcie ją z uzasadnieniem wyboru.


Rozwiązanie zadania można zobaczyć tutaj.