Nieoficjalny. Autobiografia Rafała Lemkina, redaktor | editor: Donna-Lee Frieze - Instytut Pileckiego

Publikacje

Nieoficjalny. Autobiografia Rafała Lemkina

redaktor | editor: Donna-Lee Frieze

Rafał Lemkin (1900–1959) – polski prawnik żydowskiego pochodzenia, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, wiceprokurator i warszawski adwokat. W czasie II wojny światowej wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Wykładał między innymi na Uniwersytecie Yale. Był twórcą pojęcia ludobójstwa i autorem projektu Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, przyjętej przez Narody Zjednoczone 9 grudnia 1948 roku.

Życie Lemkina naznaczyły dramatyczne doświadczenia z czasów wojny: zetknięcie się z totalitaryzmem oraz utrata prawie całej rodziny w wyniku Holokaustu.

Niezwykle ważne dla zrozumienia jego dzieła są także przeżycia z czasów dzieciństwa i młodości spędzonych w Polsce. Doświadczenie człowieka zakorzenionego w polskiej kulturze i tradycji politycznej dawnej Rzeczypospolitej, wychowanego w wielonarodowym i wielokulturowym środowisku, pozwalało mu wierzyć, że możliwe jest pokojowe współistnienie zbiorowości ludzkich, niezależnie od narodowości i wyznania.

Na okładce wykorzystano zdjęcie Rafała Lemkina autorstwa Hansa Knopfa pochodzące z czasopisma „Collier’s Weekly” z 3 marca 1951 r.

Originally published by Yale University Press in 2013.

Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Szlakami Polski Niepodległej” w latach 2018-2023,  nr projektu 01SPN1705318, kwota finansowania 985.110,00 zł.

TYTUŁ ORYGINAŁU:

Totally Unofficial. The Autobiography of Raphael Lemkin

REDAKTOR PROWADZĄCY:

Bartosz Gralicki

TŁUMACZENIE:

Hanna Jankowska

WYDAWCA:

Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego Warszawa 2018

ISBN:

978-83-951268-4-0

Do pobrania

Inne pozycje z tej kategorii

Zobacz także