Wydarzenie

Piątki Pileckiego - II edycja (projekt archiwalny)

Na wzór Witolda Pileckiego, który tworzył małe grupy ludzi pomagających sobie nawzajem, możesz dzisiaj wykazać się zaangażowaniem i wspólnie z grupą rówieśników zrobić coś dobrego.

Bo tu się żyło tylko wzajemnie się wiążąc przyjaźnią – pracą, wzajemnie się wspomagając...

Witold Pilecki, Raport

Witold Pilecki - jeden z największych bohaterów naszych czasów - całe swoje dorosłe życie był zaangażowany w działalność wojskową w służbie Polsce. We wrześniu 1940 roku dobrowolnie dał się pochwycić podczas łapanki i wywieźć do obozu Auschwitz, aby zorganizować tam ruch oporu. W obozie stworzył system tak zwanych „piątek”: każda z pięcioosobowych grup osobno realizowała swoje misje i zadania, jednak wszystkie działały w jednym kierunku, aby zrealizować wspólny cel. „Piątki” kontaktowały się ze światem, informując o dramatycznej sytuacji w obozie: w ten sposób przekazano pierwszy „Raport Pileckiego”. Grupy podtrzymywały również wzajemnie morale i niosły pomoc innym. Ich członkowie próbowali przetrwać, dając wyraz oporu ducha ludzkiego wobec upodlenia, terroru i zbrodni.

System zakonspirowanych pięcioosobowych grup funkcjonował w różnych formacjach Polskiego Państwa Podziemnego podczas drugiej wojny światowej. Poszczególne „piątki” nie znały się, jednak wszystkim zaprzysiężonym w nich członkom przyświecała ta sama idea.

Dzisiaj żyjemy w czasach pokoju. Epidemia koronawirusa sprawia jednak, że chcemy szukać inspiracji do działań - co prawda w odmiennych warunkach, ale w podobnym duchu, inspirowani tymi samymi wartościami.

Na wzór Witolda Pileckiego, który tworzył małe grupy ludzi pomagających sobie nawzajem, możesz dzisiaj wykazać się zaangażowaniem i wspólnie z grupą rówieśników zrobić coś dobrego.

Jesienna edycja „Piątek Pileckiego", jest nową, udoskonaloną wersją pierwszej edycji. Uwzględniliśmy przemyślenia i uwagi wszystkich, którzy brali udział w pierwszych „Piątkach". Wyciągnęliśmy wnioski i postanowiliśmy nieco przemodelować projekt.

Zadań jest mniej niż poprzednio (sześć) i będzie nieco więcej czasu na ich wykonanie (2 tygodnie). „Piątki" startują 4 września 2020 i zostaną zakończone do 15 grudnia 2020.

Projekt będzie poszerzony o rozmowę z członkiem rodziny Witolda Pileckiego, spotkania historyczne i merytoryczne (spotkanie-warsztat dotyczący pozyskiwania źródeł w sieci, czy mentorskie warsztaty z dziennikarzem i filmowcem z Inst. Pileckiego). Każde spotkanie zostało tak opracowane, aby uczestnicy projektu wynieśli z niego maksimum potrzebnej wiedzy i umiejętności do dalszej realizacji zadań.

Sama idea „Piątek Pileckiego" pozostaje oczywiście niezmienna.

Chcemy zaprosić Was, młodzież w wieku 13-18 lat, do zawiązywania pięcioosobowych grup, które w wybrane piątki miesiąca będą otrzymywać od nas zadania do wykonania. Będziecie się ze sobą komunikować w przestrzeni wirtualnej, za pomocą maili, skype’a, komunikatorów, facebook’a itp. Szczegółowe informacje zawiera regulamin (znajdziesz go w plikach do pobrania).

Działanie „Piątek Pileckiego” będzie bazować na trzech filarach: pracy historycznej, projektowej (społecznej), rozwoju osobistym, a także koncentrować się wokół postaw, takich jak solidarność, męstwo oraz wdzięczność. Tym wartościom oddany był nasz patron, a czas epidemii dobitnie pokazuje, że są one uniwersalne. 

Efekty Waszej pracy prezentować będziemy na naszej stronie internetowej oraz na facebooku. 

Wszyscy uczestnicy jesiennej edycji otrzymają od nas certyfikaty  i pamiątkową odznakę ( warunkiem jest wykonanie przez zespół wszystkich zadań w ramach edycji).

Przewidujemy też dodatkowe nagrody.

Uczestnicząc w ''Piątce Pileckiego'', stajesz się Strażnikiem Pamięci o rotmistrzu Witoldzie Pileckim.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy. Przewodnik po projekcie i jego regulamin znajdziesz tutaj. Masz pytania. Pisz: piatki@instytutpileckiego.pl.