Źródła do badań II wojny światowej w zasobie Archiwum Akt Nowych - Instytut Pileckiego

}

wykład

24.11.2021 (ŚR) 15.30

Źródła do badań II wojny światowej w zasobie Archiwum Akt Nowych

Serdecznie zapraszamy na kolejne seminarium z cyklu „Twierdza Archiwum”, podczas którego gościć będziemy Mariusza Olczaka, dyrektora Archiwum Akt Nowych. W spotkaniu, które rozpocznie się o godzinie 15.30, będzie można uczestniczyć poprzez platformę Zoom.

Archiwum Akt Nowych (AAN) jest jednym z trzech polskich archiwów państwowych o charakterze centralnym. Rozpoczęło swą działalność na mocy dekretu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego z 7 lutego 1919 r. O organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaliami. AAN to jedno z trzech polskich archiwów państwowych o charakterze centralnym (obok Narodowego Archiwum Cyfrowego i Archiwum Głównego Akt Dawnych). Jego podstawowym zadaniem stało się gromadzenie i przechowywanie archiwaliów powstałych w wyniku działalności centralnych polskich urzędów i instytucji.

Archiwum jest w posiadaniu wielu cennych materiałów dotyczących II wojny światowej. W zasobie znajduje się jeden z największych w Polsce zbiorów archiwaliów Armii Krajowej, liczący 500 jednostek archiwalnych z lat 1940–1945. Równie cennym zbiorem są mikrofilmy z niemieckiej dokumentacji wytworzonej podczas kampanii wrześniowej 1939 r. (tzw. mikrofilmy aleksandryjskie).

O tym, jakie skarby kryją się w zasobach Archiwum Akt Nowych i jak można je wykorzystać w badaniach dotyczących II wojny światowej, opowie nam jego dyrektor – Mariusz Olczak.

W spotkaniu, które rozpocznie się o godzinie 15.30, będzie można uczestniczyć poprzez platformę Zoom. Link: https://zoom.us/webinar/register/WN_BBDpKac9T6yj38_dghpi2g

 


Mariusz Olczak ukończył studia magisterskie na kierunku historia ze specjalizacją archiwalną na Uniwersytecie Wrocławskim. Od blisko 25 lat jest związany zawodowo z Archiwum Akt Nowych. Od sierpnia 2016 r. zajmował stanowisko zastępcy dyrektora AAN ds. informacji naukowej, udostępniania i archiwów społecznych. Jest autorem i współautorem kilkunastu książek dotyczących m.in. historii Polskiego Państwa Podziemnego oraz dziejów Dolnego Śląska. We wrześniu 2020 r. został powołany na stanowisko dyrektora AAN.

Zobacz także