„Skazani poza Ojczyzną” – śledztwa kryminalne przeciwko Polakom na Ukrainie Radzieckiej w końcu lat trzydziestych XX wieku. Co kryją teczki karno-śledcze? | seminarium - Instytut Pileckiego

}

07.06.2023 (ŚR) 12.30

„Skazani poza Ojczyzną” – śledztwa kryminalne przeciwko Polakom na Ukrainie Radzieckiej w końcu lat trzydziestych XX wieku. Co kryją teczki karno-śledcze? | seminarium

W środę, 7 czerwca zapraszamy na kolejne seminarium naukowe Instytutu Pileckiego. W roli referenta wystąpi dr Piotr Olechowski z Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami Instytutu Pileckiego.

W wyniku zawarcia Traktatu Ryskiego 18 marca 1921 r. określono ostateczny kształt granicy państwowej między II RP a ZSRR. Na jej południowym odcinku symboliczną linię graniczną wyznaczała rzeka Zbrucz, za którą znajdowały się spore skupiska ludności polskiej, takie jak Kamieniec Podolski, Płoskirów, Winnica, Żytomierz, Berdyczów. Początkowo tamtejsi Polacy zyskali prawo do pobierania nauki, wydawania prasy codziennej, a nawet występowania w sądach czy urzędach w języku ojczystym. Później jednak stali się celem licznych represji ze strony aparatu bezpieczeństwa państwowego. Swoiste apogeum tych działań przyniosła „operacja polska” w latach 1937-1938, kiedy to aresztowano ponad 143 tysiące osób, z czego aż 80% zamordowano. Ofiarom zakładano wówczas teczki karno-śledcze, zawierające dokumenty na temat okoliczności rozpoczęcia, przebiegu i zakończenia śledztwa. Jak zatem wyglądało typowe śledztwo: od zatrzymania, poprzez rewizję osobistą, konfiskatę majątku, przesłuchania, konfrontacje zeznań świadków, aż do wydania wyroku?

Prelegent:
dr Piotr Olechowski
Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami Instytutu Pileckiego, Instytut Strat Wojennych im. J. Karskiego

Koreferent:
dr Dmitryi Panto
Muzeum II Wojny Światowej

Seminarium odbędzie się w trybie stacjonarnym. Zapraszamy do siedziby Instytutu Pileckiego przy ul. Foksal 17 (sala konferencyjna, III piętro). Seminarium poprowadzi dr Agnieszka Konik (OBnT Instytut Pileckiego).


Kolejni prelegenci i terminy:
Już dziś zapraszamy na kolejne seminarium OBnT, które odbędzie się 14 czerwca 2023 r. Prelegentkami będą prof. dr hab. Joanna Getka (Uniwersytet Warszawski) i dr Jolanta Darczewska (Ośrodek Studiów Wschodnich im. M. Karpia). Wystąpią one z tematem: „Rosyjski świat’ versus ‘świat Zachodu’ jako przyczynek do postępującej faszyzacji Rosji”.

Zobacz także