Konferencja "Edukacja pod bombami. Dzieci wojny. Uwarunkowania edukacyjne i oświata podczas II wojny światowej i w okresie powojnia" - Instytut Pileckiego

}

konferencja

06.10.2022 (CZW) 09.00

Konferencja "Edukacja pod bombami. Dzieci wojny. Uwarunkowania edukacyjne i oświata podczas II wojny światowej i w okresie powojnia"

Celem konferencji było ukazanie uwarunkowań edukacji dzieci w wieku szkolnym, pochodzących z terytorium Polski w granicach II RP, które podczas II wojny światowej kontynuowały naukę, zarówno „pod okiem” okupantów, jak i na uchodźstwie.

Druga część była poświęcona refleksji nad wpływem wojny na edukację powojenną dzieci w Polsce.

Konferencję zorganizaowali Instytut Historii Nauki PAN im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów oraz Instytutu Pileckiego.

Plan konferencji.

OTWARCIE KONFERENCJI
10.00–10.20

Prof. Joanna Schiller-Walicka IHN PAN

Prof. Magdalena Gawin IP
 

PANEL I: EDUKACJA POD OKUPACJĄ SOWIECKĄ
10.20–11.20

Dr Mirosław Czado (MPW), Szkolnictwo w Przemyślu pod okupacją sowiecką w latach 1939–1941

Dr Marcin Panecki (Instytut Pileckiego), Edukacja na ziemiach polskich pod okupacją sowiecką 1939–1941. Bilans historiografii

 

Przerwa na kawę:
11.20–11.30
 

PANEL II: NAUCZANIE POD OKUPACJĄ NIEMIECKĄ
11.30–13.30

Dr Monika Polit (UW), Nauczanie jidysz w getcie łódzkim w świetle dokumentów z Archiwum Państwowego w Łodzi i Nachman Zonabend Collection (YIVO)

Mgr Sebastian Rakowski (Muzeum Kolejnictwa; stypendysta Instytutu Pileckiego), Edukacja dzieci żydowskich w okupowanym Otwocku

Dr Agnieszka Konik (Instytut Pileckiego), Tajne nauczanie w klasztorach benedyktynek w Staniątkach podczas okupacji niemieckiej

Dr hab. Joanna Szady (KUL), Ośrodek tajnego nauczania przy Państwowym Liceum i Gimnazjum im. Unii Lubelskiej w Lublinie

Dr Beata Kozaczyńska (UPH Siedlce), Działalność „Gniazd Dziecięcych” dla dzieci wysiedlonych z Zamojszczyzny do dystryktu warszawskiego (1943–1944)

 

Przerwa na lunch:
13.30–14.40

 

PANEL III: SZKOŁY DZIECI-UCHODŹCÓW

14.40–16.20

Dr Martyna Rusiniak-Karwat (ISP PAN), Edukacja dzieci – „sugiharowców”. Japonia i Chiny

Dr Aleksandra Kmak-Pamirska (badaczka niezależna), Iran, Indie – edukacja i życie polskich dzieci podczas II wojny światowej

Dr Iwona Walentynowicz (badaczka niezależna), Oświata w obozach dla uchodźców z Rosji Sowieckiej i w polskich osiedlach w Afryce w latach 1942–1946. Studium wychowania młodzieży na przykładzie losów Karoliny z Mariampolskich Kaczorowskiej

Dr Barbara Świtalska-Starzeńska (MHP), Szkolnictwo polskie w Ugandzie w Afryce Wschodniej od 1942 do 1945 r.

 

Przerwa na kawę:
16.20–16.30

PANEL IV: POWOJNIE
16.30–17.00

Dr Monika Wiśniewska (IHN PAN), Depedagogizacja dzieciństwa. Determinanty zdrowia i rozwoju uczniów w Polsce w pierwszych latach po II wojnie światowej

 

PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI 17.00–17.20

Zobacz także