Cięcia. Mówiona historia transformacji | Klio w świecie ekonomii - Instytut Pileckiego

}

debata

18.03.2021 (CZW) 18.00

Cięcia. Mówiona historia transformacji | Klio w świecie ekonomii

Transformacja gospodarcza „przeorała” polski przemysł: część zakładów ulega likwidacji, inne są prywatyzowane. O tych trudnych doświadczeniach opowiedzą Aleksandra Leyk i Joanna Wawrzyniak, autorki książki „Cięcia. Mówiona historia transformacji”.

Ich rozmówcą w piątej odsłonie cyklu „Klio w świecie ekonomii, albo porozmawiajmy o gospodarce” będzie dr Jerzy Łazor. 

Dyskusję będzie można zobaczyć na platformie Zoom (zarejestruj się tutaj) oraz na profilu Instytutu Pileckiego na Facebooku.

Uczestnicy:
▶ Joanna Wawrzyniak - socjolożka i historyczka, założycielka Pracowni Pamięci Społecznej na Uniwersytecie Warszawskim. Autorka książek i artykułów o historii społecznej i pamięci zbiorowej polskiego społeczeństwa w perspektywie porównawczej. Pracuje obecnie nad pamięcią o neoliberalnej transformacji po 1989 roku, a także nad przemianami pamięci kulturowej w kontekście europejskim i globalnym. Wydała między innymi książki: Memory and Change in Europe: Eastern Perspectives (z Małgorzatą Pakier; 2016); Buntownicy. Polskie lata 70. i 80. (z Anką Grupińską; 2011); ZBoWiD i pamięć drugiej wojny światowej (2009).

▶ Aleksandra Leyk - absolwentka socjologii i afrykanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Badała dyskursywne formy konstruowania obrazu Afryki w kulturze Zachodu i analizowała dyskurs nauk społecznych o polskiej transformacji. Zajmuje się również kwestią pracy w perspektywie biograficznej: spogląda w mikroperspektywie na przemiany społeczno-ekonomiczne socjalizmu, kapitalizmu i elastycznego kapitalizmu.

▶ dr Jerzy Łazor – historyk gospodarczy ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje się w historii okresu międzywojennego, historii finansów i stosunków międzynarodowych. Stypendysta Imre Kertész Kolleg w Jenie. Opublikował m.in. monografię Brama na Bliski Wschód. Polsko-palestyńskie stosunki gospodarcze w okresie międzywojennym (2016) oraz edycję Moich wspomnień Stanisława Wojciechowskiego” (2017).


O książce:
Cięcia. Mówiona historia transformacji to zbiór wspomnień pracowników i pracownic przedsiębiorstw, które zostały sprywatyzowane w latach 90. XX wieku i stały się własnością międzynarodowych korporacji. Tworzą one wielowątkową opowieść o socjalistycznej i kapitalistycznej modernizacji, o prywatyzacji i restrukturyzacji, a także o kształtowaniu się świadomości na temat tych procesów i zmieniającej się w czasie ich ocenie (opis pochodzi ze strony wydawnictwa).

Zobacz także