Cele i narzędzia ludobójczej inżynierii społecznej. Człowiek i państwo wobec totalitaryzmów - Instytut Pileckiego

}

konferencja

03.12.2020 (CZW) 09.30

Cele i narzędzia ludobójczej inżynierii społecznej. Człowiek i państwo wobec totalitaryzmów

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Pileckiego, która odbędzie się w ramach projektu Lemkin 2018-2023.

Stosowanie terminu „ludobójstwo” w odniesieniu do masowych zbrodni, popełnionych m.in. w trakcie II wojny światowej, wciąż wzbudza dyskusje, a nawet kontrowersje. Wychodząc od polskiego doświadczenia konfrontacji z dwoma totalitaryzmami w XX wieku – w tym z reżimem stalinowskim, szczególnie ważnym z punktu widzenia państw Europy Środkowej i Wschodniej – chcemy odkrywać i porównywać różne podejścia do problematyki badań nad ludobójstwem.

Bezprecedensowa skala mordów na ludności cywilnej w trakcie II wojny światowej miała swoje źródła w ideologiach totalitarnych. Organizatorzy kolejnej międzynarodowej konferencji przygotowywanej przez Instytut Pileckiego stawiają sobie za cel przybliżenie charakteru tych zbrodni, ze szczególnym uwzględnieniem niemieckiego przemysłu śmierci oraz doskonale zorganizowanego i przemyślanego sowieckiego systemu ucisku i eksterminacji. Konferencja będzie także okazją dla badaczy do naukowej refleksji nad postawami i działaniami ludzi, nad funkcjonowaniem organizacji oraz państw i ich struktur pod okupacją. Tegoroczna edycja oparta jest na idei analizy prowadzonej w oparciu o studia przypadku – tzw. case studies – wynikające z indywidualnych badań i ilustrujące tezy badawcze formułowane przez uczestników konferencji. 

Zachęcamy do zapoznania się z programem wydarzenia (poniżej).

Link do konferencji: https://zoom.us/j/98922197390?pwd=NVZQNlBiNjliTDBHSW5pRmdlTXFuQT09

Zobacz także