Bera Ryczywoła peregrynacja dziadowska | seminarium - Instytut Pileckiego

seminarium

10.07.2019 (ŚR) 12.00

Bera Ryczywoła peregrynacja dziadowska | seminarium

Anna Ciałowicz (Instytut Pileckiego) opowie o tym, jak rabini próbowali dostosować prawo religijne do warunków panujących w czasie II wojny światowej

Bera Ryczywoła peregrynacja dziadowska. Ze studiów nad historią Żydów ortodoksyjnych w latach II wojny światowej

Prawo żydowskie (hebr., halacha) reguluje każdy aspekt życia. W okresie II wojny światowej rabini zastanawiali się, jak prawo religijne dostosować do bieżących warunków. Co wolno dla ratowania własnego życia: czy wolno posługiwać się metryką chrztu? Jeść niekoszernie? Czy wolno się przeżegnać? Czy w ogóle można udawać chrześcijanina? Te dylematy zostaną omówione na przykładzie Bera Ryczywoła, chasyda z Warszawy, który wojnę przeżył, udając żebrzącego pod kościołem dziada.

Zgłoszenia udziału: seminaria@instytutpileckiego.pl

SEMINARIA NAUKOWE INSTYTUTU PILECKIEGO

Seminaria naukowe Instytutu Pileckiego służą prezentacji projektów badawczych i tekstów naukowych dotyczących XX wieku - w szczególności (choć nie tylko) dwóch okupacji: sowieckiej i niemieckiej, pamięci i historiografii II wojny - a także dyskusji o nich.

Seminaria mają charekter interdyscyplinarny – uczestnicy reprezentują różne tradycje i obszary badawcze. Celem jest umożliwienie dyskusji nad metodologią i wynikami najnowszych badań nad wiekiem XX jeszcze przed ich ostateczną publikacją w pismach naukowych i książkach.

Zapraszamy do przesyłania propozycji wystąpień: seminaria@instytutpileckiego.pl


Ilustracja: Fragment okładki książki „Jak przeżyłem Niemców” napisanej przez Bera Ryczywoła, źródło: archive.org

Zobacz także