Areszt Wewnętrzny MBP przy ul. Koszykowej w Warszawie. Ustalenia, hipotezy, perspektywy badawcze | seminarium - Instytut Pileckiego

Otwarty Wykład Naukowy

25.10.2023 (ŚR) 11.00

Areszt Wewnętrzny MBP przy ul. Koszykowej w Warszawie. Ustalenia, hipotezy, perspektywy badawcze | seminarium

Zapraszamy na seminarium prof. Andrzeja Zawistowskiego, który opowie o wynikach projektu badawczego Instytutu Pileckiego dotyczącego aresztu przy ul. Koszykowej.

Areszt przy Koszykowej jest jednym z najbardziej znanych symboli aparatu represji lat 1945-1956. Staraniem Muzeum Powstania Warszawskiego w 2018 r. w dawnych jego pomieszczeniach stworzono ekspozycję „Cele Bezpieki”. Jednak historia Koszykowej wciąż była pełna zagadek i tajemnic. Ich rozwikłaniu służył indywidualny projekt badawczy, prowadzony w Instytucie Pileckiego w latach 2020-2023. Na jego potrzeby dokonano kwerend w 14 archiwach, przeanalizowano dostępną literaturę wspomnieniową oraz liczne opracowania. Podsumowanie badań ujęto w monografii, która wkrótce ukaże się nakładem IP. 

środa, 25 października, godz. 11.00, Instytut Pileckiego, ul. Foksal 17, sala konferencyjna.
 
prof. Andrzej Zawistowski, "Areszt Wewnętrzny MBP (Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego) przy ul. Koszykowej w Warszawie. Ustalenia, hipotezy, perspektywy badawcze."

Zobacz także