publikacje / Polski wiek XX. Nowe perspektywy

Życie codzienne Polaków w Generalnym Gubernatorstwie w świetle ogłoszeń drobnych polskojęzycznej prasy niemieckiej

Sebastian Piątkowski

Autor stara się odpowiedzieć na pytanie, jak mieszkańcy Generalnego Gubernatorstwa próbowali odnaleźć się w brutalnych realiach wojny i okupacji. Ogłoszenia drobne pozwalają przybliżyć takie elementy życia codziennego, jak dążenie do zachowania integralności rodziny i budowania nowych związków, próby zapewnienia sobie i bliskim materialnych podstaw bytu przez znalezienie odpowiedniej pracy, starania o zdobycie mieszkania, odzieży, obuwia czy opału. Przez pryzmat ogłoszeń możemy dostrzec takie zjawiska jak pauperyzacja czy ubóstwo dotykające zarówno mieszkańców centralnych ziem polskich, jak i wysiedleńców z ziem wcielonych do Rzeszy.

TYTUŁ:

Życie codzienne Polaków w Generalnym Gubernatorstwie w świetle ogłoszeń drobnych polskojęzycznej prasy niemieckiej

AUTOR:

Sebastian Piątkowski

WYDAWCA:

Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego 2021

Inne pozycje z tej kategorii

Zobacz także

  • publikacje

    Pionierzy w stepie? Kazachstańscy Polacy jako element sowieckiego projektu modernizacyjnego

  • publikacje

    Doświadczenie dwóch totalitaryzmów. Interpretacje

  • publikacje

    Studia nad Totalitaryzmami i Wiekiem XX. Tom 2