Projekty badawcze

 • Niszczenie polskich zabytków nieruchomych na terytorium okupowanym przez III Rzeszę – dystrykt krakowski

  Projekty badawcze

  Niszczenie polskich zabytków nieruchomych na terytorium okupowanym przez III Rzeszę – dystrykt krakowski

  Celem projektu badawczego jest ustalenie szczegółowego obrazu strat poniesionych przez Polskę w wyniku okupacji niemieckiej w zakresie szczególnego rodzaju dobra kultury jakim są zabytki nieruchome.

 • Terror niemiecki we wschodnich powiatach dystryktu warszawskiego Generalnego Gubernatorstwa w latach 1939-1944

  Projekty badawcze

  Terror niemiecki we wschodnich powiatach dystryktu warszawskiego Generalnego Gubernatorstwa w latach 1939-1944

  Celem projektu jest kompleksowe przedstawienie aparatu przemocy i polityki terroru III Rzeszy w wybranych powiatach dystryktu warszawskiego Generalnego Gubernatorstwa jak również  sytuacji miejscowej ludności i podejmowanych przez nią form oporu.

 • Pamięć o II wojnie światowej: analiza organizacyjna

  Projekty badawcze

  Pamięć o II wojnie światowej: analiza organizacyjna

  Dlaczego pewne wydarzenia i tematy historyczne przedostają się do pamięci zbiorowej, stają się jej częścią, zaś inne nie, lub z opóźnieniem powracają?

 • Spuścizna Biura Dokumentów w zbiorach Instytutu Hoovera

  Projekty badawcze

  Spuścizna Biura Dokumentów w zbiorach Instytutu Hoovera

  Zbiór dokumentów polskich formacji zbrojnych w ZSRS, na Bliskim Wchodzie i we Włoszech zdeponowany po wojnie w Archiwum Instytutu Hoovera jest kluczowym korpusem dokumentów do badań naukowych nad polityką okupacyjną Związku Sowieckiego na wschodnich terena

 • KL Gusen jako miejsce eksterminacji Polaków

  Projekty badawcze

  KL Gusen jako miejsce eksterminacji Polaków

  Celem projektu badawczego jest  zbadanie losów polskich więźniów KL Gusen.

 • Żydzi na terenie Generalnego Gubernatorstwa (1939-1945)

  Projekty badawcze

  Żydzi na terenie Generalnego Gubernatorstwa (1939-1945)

  Celem projektu jest zbadanie losu Żydów obywateli polskich podczas II wojny światowej na terenie czterech dystryktów Generalnego Gubernatorstwa.