Mediateka /

„Zapisy Terroru” odcinek 3. Uczennica

#media

„Amnestię powitałyśmy jak jakiś cud (...). Każdy teraz pragnął wydostać się jak najprędzej z sowchozu i dotrzeć do tworzącej się armii polskiej, o której słabe wieści dochodziły (...)" - tak zawarcie Układu Sikorski - Majski wspominała 19-letnia uczennica.

30 lipca 1941 roku zawarto układ Sikorski - Majski. Pakt ten, którego sygnatariuszem ze strony polskiej był Władysław Sikorski, a ze strony sowieckiej Iwan Majski, przywracał stosunki dyplomatyczne między obydwoma państwowami. Miał na celu wspólną walkę z III Rzeszą. Na mocy układu obywatele polscy na terenie ZSRR mieli zostać zwolnieni z więzień i gułagów oraz została utworzone Polskie Siły Zbrojne w Związku Sowieckim, czyli tzw. Armia Andersa.

Posłuchajcie fragmentu historii Doroty Klaurucz, uczennicy, która została zesłana na Wschód.


Zachęcamy do śledzenia wtorków z „Zapisami Terroru” na naszym Facebooku! Co tydzień publikujemy fragmenty poruszających relacji.

„Zapisy Terroru” to jeden z największych zbiorów świadectw ludności cywilnej okupowanej Europy. Baza dostępna jest pod adresem ▶ www.zapisyterroru.pl

Zobacz także