Mediateka /

Tożsamość i etos inteligencji polskiej | seminarium

#media

24.03.2021

Zapraszamy do wysłuchania wykładu, który wygłosił prof. Maciej Janowski z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Jego koreferentem był dr hab. Piotr Kulas z Uniwersytetu Warszawskiego.

Rodowód polskiej inteligencji sięga XVIII wieku. Czy istnieje ona dzisiaj, zdania są podzielone. Niemal zawsze inteligencja znajdowała się w stanie kryzysu – i to właśnie decydowało o jej znaczeniu w naszej historii. Kryzys ten bowiem objawiał się w ciągłej, nieprzerwanej debacie o Polsce, świecie i o roli samej inteligencji. Efektem tego nieprzerwanego poczucia kryzysu jest większość z tych dzieł, które tworzą intelektualną historię Polski. Ponieważ zaś inteligencja nigdy nie doszła do porozumienia sama ze sobą na temat swojej funkcji w społeczeństwie, swoich ideałów i celów, do których dąży, więc i przedstawienie jej etosu i tożsamości jest rzeczą bardzo trudną, a w jednym krótkim wykładzie – niemożliwą. Można jedynie przedstawić bieguny sporów, spróbować nakreślić najogólniejszą mapę inteligenckich postaw. Pytanie, czy z tej różnorodności wyłania się jakiś jeden wspólny dla wszystkich etos, musi pozostać otwarte. 

Zobacz także