Mediateka /

Projekt polegli1939.pl – wspomaganie badań narzędziami GIS

#media

27.01.2021

Seminarium na temat wykorzystania systemów informacji geograficznej w badaniach historycznych wygłosił dr Mateusz Zawadzki, pracownik Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Ważnym elementem badań historycznych jest przestrzeń, która w ostatnich latach coraz częściej jest analizowana z wykorzystaniem systemów informacji geograficznej (GIS). Na gruncie polskiej historii militarnej przestrzenny wymiar badań był wielokrotnie pomijany lub marginalizowany.

Podczas seminarium Prelegent, na przykładzie projektu polegli1939.pl, zaprezentował sposób wykorzystania narzędzi GIS w badaniach przeszłości oraz przedstawił proces badawczy od momentu pozyskania danych, poprzez ich weryfikację, aż do próby konfrontacji wyników badań z dotychczasowymi ustaleniami.

Zobacz także