Mediateka /

Podwójnie Wolne. Prawa polityczne kobiet 1918 | film

#media

28.11.2020

Polska była jednym z pierwszych krajów na świecie, który przyznał obywatelkom prawa wyborcze. Zapraszamy na film o emancypantkach i działaczkach społecznych, które utorowały kobietom drogę nie tylko do wyborczych urn, ale i do świata polityki.

Premiera obrazu „Podwójnie Wolne. Prawa polityczne kobiet 1918” (reż. Łukasz Izert oraz dr Agnieszka Konik) odbyła się 28 listopada o godzinie 14:05 w TVP Historia. Emisję poprzedziła rozmowa Mikołaja Mirowskiego z prof. Magdaleną Gawin, współscenarzystką filmu. 

Produkcja przedstawia genezę, kontekst i specyfikę ruchu emancypacyjnego w Polsce wraz z jego reminiscencjami aż do współczesności. Polska była jednym z pierwszych krajów na świecie, która przyznała swoim obywatelkom pełne prawa wyborcze, co stawiało ją w szeregu najbardziej demokratycznych i postępowych państw Europy u początków XX wieku. Tytuł filmu „Podwójnie wolne”, to słowa jednej z sufrażystek, komentujących ukazanie się dekretu z dnia 28 listopada 1918 r. przyznającego Polkom pełnię praw wyborczych. Zwracają one uwagę na szczególny rodzaj splatania się walki Polek o równouprawnienie z walką o niepodległość kraju.

Obraz opowiada o Polkach w dwojaki sposób – jako o obywatelkach, które po 123 latach odzyskały swoje państwo i jako o kobietach, które w odzyskanym państwie otrzymały pełnię praw wyborczych. W filmie odnajdziemy znane, mniej znane oraz zupełnie zapomniane kobiety, których dorobek i życiorysy stanowią integralną część historii Polski. Do przybliżenia postaci i wydarzeń sprzed lat wykorzystano zdjęcia archiwalne, pochodzące ze zbiorów Polony, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Muzeum Niepodległości oraz Studium Polski Podziemnej w Londynie. Zdjęcia te zostały pokolorowane i zaanimowane. W filmie wykorzystano techniki animacji 2D, a ruch przemawiających postaci powstał w oparciu o rzeczywisty ruch aktora. Celem zabiegów technicznych była animacja postaci w filmie, by po latach znów usłyszeć ich głosy i przywrócić pamięć o Polkach, które nie tylko stały się podwójnie wolne odzyskując niepodległą Ojczyznę i uzyskując prawa wyborcze, ale także same aktywnie o ową niepodległość walczyły.

Zobacz także