Mediateka /

Czytając obrazy historyczne | Twierdza Archiwum

#media

Czego możemy się dowiedzieć z wcześniej nieznanych zdjęć? Jakie luki one uzupełniają? Gdzie poza archiwami można znaleźć nowe materiały do badań historycznych? Zapraszamy do zobaczenia webinarium, które dotyczy powyższych zagadnień.

Podczas wystąpienia Svea Hammerle skupił się na pracy ze zdjęciami historycznymi oraz metodach ich analizy. Rafał Ruciński, analizując album fotograficzny urodzonego przed wojną pod Poznaniem Hege Buttenhoffa, opowiedział o życiu mniejszości niemieckiej w przedwojennej Polsce i o tym, jak wyglądała młodość w narodowo-socjalistycznych Niemczech. Album wraz z innymi dokumentami Hege Buttenhoffa został udostępniony Instytutowi przez rodzinę.

Prelegenci:

Svea Hammerle zajmuje się analizą materiałów fotograficznych, dokumentujących niemiecką agresję na Polskę we wrześniu-październiku 1939 r. Opracowała album oficera Wehrmachtu Kurta Seeligera, który przekazała Domu konferencji w Wannsee i na jego podstawie przygotowała wystawę online. Kolejnym jej projektem była publiczna zbiórka albumów i innych świadectw niemieckiej napaści na Polskę w 1939 r. oraz przygotowanie wystawy „Stumme Zeugnisse 1939: der deutsche Überfall an Polen in Bildern und Dokumenten“.

Rafał Ruciński jest historykiem, absolwentem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalizującym się w w historii wojskowości i odtwarzaniu biografii. Obecnie badacz archiwalny i pracownik działu edukacji Instytutu Pileckiego w Berlinie.

Zobacz także