Mediateka /

Czy każdy może być archiwistą? Rola i znaczenie archiwów społecznych | TWIERDZA ARCHIWUM

#media

17.02.2021

Wykład o tym, czy w każdym z nas kryje się potencjalny archiwista, o różnorodności archiwów społecznych, a także o roli i  znaczeniu Centrum Archiwistyki Społecznej w archiwistyce wygłosiła Joanna Łuba, wicedyrektorka CAS.

Archiwa społeczne na stałe wpisały się na kulturalną mapę Polski. Obecnie istnieje aż 610 takich inicjatyw, działających w blisko 300 miejscowościach. Archiwa te zakładają pojedyncze osoby, środowiska lub instytucje, aby dotrzeć do zbiorów prywatnych lub by je stworzyć. W ten sposób zachowane są nie tylko źródła historyczne, ale też pamięć o miejscach, postaciach i zjawiskach.

Publicznym dowodem docenienia ogromnego zaangażowania archiwistów społecznych w ochronę dziedzictwa kulturowego i ich kulturotwórczą rolę było powołanie Centrum Archiwistyki Społecznej. To instytucja, której zadaniem jest wspieranie takich inicjatyw poprzez wzmacnianie kompetencji archiwistów społecznych, dostarczanie im narzędzi do pracy oraz popularyzację idei archiwistyki społecznej.


Spotkanie odbyło się w ramach cyklu polsko-niemieckich seminariów „Twierdza Archiwum/ Festung Archiv” organizowanych wspólnie z Pilecki-Institut.

Joanna Łuba, wicedyrektorka Centrum Archiwistyki Społecznej, historyczka i
badaczka emigracji, przez ponad 10 lat związana z Ośrodkiem KARTA, w którym pełniła funkcję wicedyrektorki ds. archiwów, nadzorowała działania związane z archiwistyką społeczną oraz prowadziła projekty dokumentacyjne dotyczące pamięci emigrantów. Autorka publikacji i kuratorka wystaw na bazie zbiorów społecznych.

Zobacz także