Pionierzy Polskiej Niepodległości | projekt

Pionierzy Polskiej Niepodległości | projekt

W ramach projektu chcemy przypomnieć zapomniane lokalne postacie, środowiska i fenomeny związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości.

Konkurs Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego na oryginalne projekty z pogranicza kultury i sztuki oraz edukacji, które mają przybliżyć lokalne epizody związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Projekt „Pionierzy Polskiej Niepodległości stawia sobie trzy cele:

  1. odkrywanie lokalnych historii i fenomenów związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, i (od)budowaniem odrodzonego nowoczesnego państwa i społeczeństwa,
  2. integracja społeczności lokalnej wokół realizowanych projektów,
  3. aktywizacja lokalnych społeczności do współtworzenia wydarzeń, podnoszenia kompetencji kulturalnych i społecznych odbiorców i twórców projektów.

Konkurs został ogłoszony w 2018 r. w czterech kategoriach:

  1. „sport”
  2. „edukacja i wychowanie”
  3. „nauka i modernizacja”
  4. „kultura i sztuka”

W ramach konkursu wyłanianych jest 12 projektów (po trzy w każdej z kategorii), a każdy z laureatów otrzymuje 20 000 zł na realizację przedsięwzięcia.

W 2019 roku laureaci konkursów realizują wybrane projekty skierowane do swoich lokalnych społeczności. W listopadzie w Warszawie odbędzie się gala podsumowująca projekt.

Projekt jest realizowany w ramach programu „Niepodległa 2017-2022”.

Kontakt: Michał Gawriłow, m.gawrilow@instytutpileckiego.pl

Zobacz także