Żywie Biełaruś!/Belarus lebt! | wystawa w Instytucie Pileckiego w Berlinie - Instytut Pileckiego