Oglądaj | Problem ukarania zbrodniarzy wojennych w pracach rządu polskiego na emigracji (1939-1945) - Instytut Pileckiego

Kolekcje cyfrowe / Mediateka

Oglądaj | Problem ukarania zbrodniarzy wojennych w pracach rządu polskiego na emigracji (1939-1945)

Zapraszamy do obejrzenia seminarium naukowego Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami, które odbyło się 1 marca 2023 r.

Z tematem „Problem ukarania zbrodniarzy wojennych w pracach rządu polskiego na emigracji (1939-1945)” wystąpiła dr Dominika Uczkiewicz z Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami Instytutu Pileckiego, a koreferentem był dr Oktawian Kuc (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego). Seminarium moderowała dr Agnieszka Konik.

Już w pierwszych miesiącach drugiej wojny światowej rząd polski na emigracji mierzył się z pytaniem o możliwość pociągnięcia zbrodniarzy nazistowskich do odpowiedzialności karnej. Angażując polskich prawników przebywających na emigracji, rozpoczęto opracowywanie i popularyzację koncepcji skutecznego karania przestępców wojennych. Ze względu na wczesny moment podjęcia tych prac polskie starania znacząco wyróżniały się na tle zachowawczego stanowiska aliantów zachodnich. 

Podczas seminarium dr Dominika Uczkiewicz omówiła genezę i elementy projektu ścigania i karania zbrodniarzy wojennych, opracowanego przez władze polskie na emigracji, który zakładał dokumentację zbrodni, pociągnięcie sprawców naruszeń prawa międzynarodowego do odpowiedzialności osobistej, stworzenie efektywnego wymiaru sprawiedliwości, jak i rozwój współpracy państw alianckich na płaszczyźnie prawnej i politycznej.

 

Zobacz także