Represje wobec duchowieństwa polskiego podczas drugiej wojny światowej (1939–1945) - Instytut Pileckiego

}

seminarium

12.01.2022 (ŚR) 12.00

Represje wobec duchowieństwa polskiego podczas drugiej wojny światowej (1939–1945)

12 stycznia o godz. 12.00 zapraszamy na seminarium ks. prof. Jana Walkusza (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II). Jako koreferent wystąpi prof. Witold Stankowski (OBnT Instytutu Pileckiego, Uniwersytet Jagielloński).

Niemiecka i sowiecka polityka eksterminacyjna uderzała przede wszystkim w  Kościół katolicki i jego duchowieństwo, postrzegane nie według kryteriów ideologiczno-światopoglądowych, lecz pod kątem potencjału patriotycznego. Stąd – wskutek różnorodności i odmiennej polityki w poszczególnych jednostkach administracyjnych (ziemie anektowane, Generalna Gubernia, strefa sowiecka) – odmienna była też postać represji wobec duchowieństwa polskiego na tych terenach oraz stopień jej nasilenia. Najtragiczniej w  tym względzie wyglądała sytuacja na Pomorzu, gdzie już jesienią 1939 r. rozstrzelano większość księży w masowych miejscach egzekucji; ponadto w ramach programowych represji – tak na Pomorzu, jak i w innych rejonach – stosowano zsyłki do obozów koncentracyjnych, przesiedlenia do Generalnej Guberni oraz więzienie z zastosowaniem wyszukanych tortur.

Seminarium naukowe online będzie prowadzone na platformie Zoom.us w formie webinarium.

Link do spotkania: https://zoom.us/webinar/register/WN_54Qp7QUrQ5eMW_QczqXpqA

 


Kolejne seminarium:

19 stycznia 2022

Prelegent: Adam Hlebowicz (Instytut Pamięci Narodowej); koreferent: dr Jerzy Rohoziński (OBnT Instytutu Pileckiego). Temat: „Zostali na Wschodzie. Wokół Słownika inteligencji polskiej w ZSRS 1945–1991”.

Zobacz także