Raphael Lemkin, Genocide & the Soviet Russia. The Ukrainian Case - Instytut Pileckiego

debata

31.03.2022 (CZW) 18.00

Raphael Lemkin, Genocide & the Soviet Russia. The Ukrainian Case

Posłuchajcie wyjątkowej debaty online poświęconej wydarzeniom bieżącym i minionym w ramach naszego projektu Graduate Academy. Dyskutujemy o sowieckich zbrodniach w okresie międzywojennym oraz podczas II wojny światowej.

Kluczowe pytanie dla nas brzmi - czy te zbrodnie wpisują się do koncepcji Rafała Lemkina i w jaki sposób? Wydarzenia z przeszłości Ukrainy odgrywają istotną rolę w narracji historycznej. Razem zastanawiamy się nad istotą zbrodni komunistycznych oraz spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego przeszłość Ukrainy jest dziś tak ważna.

W dyskusji udział biorą:

? Prof. dr hab. Marek Kornat, badacz polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku, sowietolog. Kierownik Zakładu Dziejów Dyplomacji i Systemów Totalitarnych PAN oraz wykładowca na UKSW. Wielokrotnie nagradzany za publikacje i książki historyczne; odznaczony medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

? Giulia Lami, profesor historii Europy Wschodniej na Uniwersytecie Mediolańskim. Członek różnych stowarzyszeń włoskich i międzynarodowych. Jej publikacje dotyczą historii i historiografii Europy Środkowo-Wschodniej w epoce nowożytnej i współczesnej. Autorka monografii: „The Ukrainian question between the 19th and 20th centuries”, Milan, 2005; „Ukraine 1921-1956”, Milan, 2008; „Central and Eastern Europe au XIXe siècle d’après les voyages du romancier et journaliste suisse Victor Tissot”, Paris, 2013, a także podręcznika historii „History of Eastern Europe from Napoleon to the end of WWI”.

? Eryk Habowski, prawnik, socjolog, specjalista prawa międzynarodowego, historii dyplomacji, ekspert relacji międzynarodowych. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z kierunkami rozwoju międzynarodowego prawa humanitarnego, zbrodniami prawa międzynarodowego, dyplomacją czasów wojny i pokoju, geostrategią i polityką informacyjną. Ekspert w Ośrodku Badań nad Totalitaryzmami i Centrum Dokumentowania Zbrodni Rosyjskich w Ukrainie im. Rafała Lemkina w Instytucie Pileckiego. Wcześniej m.in.: główny specjalista w Sekcji Polskiej Wystawy Światowej EXPO, kierownik Zespołu Strategii i Spraw Międzynarodowych IP.

Zobacz także