Procesy przed Najwyższym Trybunałem Narodowym. Sąd zwycięzców nad zwyciężonymi? - Instytut Pileckiego

}

seminarium

02.03.2022 (ŚR) 12.00

Procesy przed Najwyższym Trybunałem Narodowym. Sąd zwycięzców nad zwyciężonymi?

Wykład, który odbędzie się 2 marca o godz. 12:00, wygłosi dr Joanna Lubecka (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie, Akademia Ignatianum w Krakowie). W roli koreferenta wystąpi dr Filip Gańczak (Instytut Pamięci Narodowej).

Przed Najwyższym Trybunałem Narodowym odbyło się siedem procesów, w których oskarżono najważniejszych zbrodniarzy niemieckich, m.in. komendanta KL Auschwitz Rudolfa Hößa, komendanta obozu w Płaszowie Amona Götha, lecz również wysokich urzędników III Rzeszy: namiestnika Kraju Warty Arthura Greisera i Josefa Bühlera, zastępcę gubernatora Hansa Franka. Procesy odbywały się w bardzo trudnych warunkach: Polska była zniszczona okupacją i wojną, komuniści w brutalny sposób przejmowali władzę, opinia publiczna domagała się surowego ukarania sprawców, a czasem nawet zemsty... Czy w takich warunkach możliwe były sprawiedliwe procesy? Czy oskarżeni mogli liczyć na rzetelną obronę? Czy prawnicy biorący udział w tych procesach byli niezależni od nowej władzy?

Seminarium naukowe online będzie prowadzone na platformie Zoom. Spotkanie poprowadzi prof. zw. dr hab. Grzegorz Kucharczyk. 

Link do udziału w webinarium: https://zoom.us/webinar/register/WN_ykox6dujSXao19nV8L4XIQ

Seminarium jest organizowane we współpracy z zespołem realizującym wieloletni projekt poświęcony problematyce ludobójstwa (zwany „projektem lemkinowskim”) w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyż­szego pod nazwą „Szlakami Polski Niepodległej” (nr projektu 01SPN1705318).


Kolejni prelegenci i terminy:

9 marca: dr Arkadiusz Płomiński, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; temat: „Dark tourism jako jedna z form upamiętniania ofiar II wojny światowej w Polsce”; koreferent: dr Daniel Bakota, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie.

Zobacz także