Mistrz Hitlera. Karl Haushofer jako twórca narodowosocjalistycznej ideologii | seminarium - Instytut Pileckiego

}

seminarium

31.05.2023 (ŚR) 12.30

Mistrz Hitlera. Karl Haushofer jako twórca narodowosocjalistycznej ideologii | seminarium

Karl Haushofer odegrał decydującą rolę w ukształtowaniu światopoglądu politycznego młodego Adolfa Hitlera i był „duchowym ojcem” narodowosocjalistycznej ideologii.

Do takich wniosków doszedł Bruno Hipler, autor monografii pt. Hitlers Lehrmeister. Karl Haushofer als Vater der NS-Ideologie, na podstawie porównania światopoglądu Haushofera zawartego w książce pt. Dai Nihon (1913) i poglądów Hitlera wyłożonych w Mein Kampf (1925). Autorzy wcześniejszych opracowań dotyczących Haushofera nie doceniali wpływu, jaki wywarł on na Hitlera. Sceptycyzm badaczy mógł wynikać ze zbytniego koncentrowania się na uchwyceniu wpływów Haushofera na „fatalnego dyktatora Hitlera”, a zupełnym pominięciu kwestii poglądów Haushofera sprzed I wojny światowej i ich wpływu na ukształtowanie się światopoglądu Hitlera. Badania Bruno Hiplera potwierdzają tezy zawarte w studium Rafała Lemkina pt. Karl Haushofer (1945), sporządzonym dla amerykańskiego ministerstwa wojny.

10 maja zapraszamy na kolejne seminarium Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami.

W roli prelegenta wystąpi dr hab. Tomasz Chinciński, prof. Instytutu Pileckiego, Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami Instytutu Pileckiego.

Koreferentem bedzie prof. zw dr. hab. Grzegorz Kucharczyk, OBnT Instytut Pileckiego, Instytut Historii PAN, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Godzina: 12:30 do 14:30
Termin: 31 maja 2023

Seminarium odbędzie się w trybie stacjonarnym. Zapraszamy do siedziby Instytutu Pileckiego przy ul. Foksal 17 (sala konferencyjna, III piętro). Seminarium poprowadzi dr Marcin Panecki (OBnT Instytut Pileckiego).

Zobacz także