Inteligencja polska wobec totalitaryzmów: opór i kompromis - Instytut Pileckiego

}

konferencja

30.05.2022 (PN) 09.00

Inteligencja polska wobec totalitaryzmów: opór i kompromis

OBnT Instytutu Pileckiego zaprasza do udziału w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Inteligencja polska wobec totalitaryzmów: opór i kompromis”, która odbędzie się 9-10 listopada 2022 r. Na zgłoszenia czekamy do 30 czerwca!

Od pierwszych dni II wojny światowej inteligencja polska była bezlitośnie i planowo eksterminowana przez Niemców i Sowietów, jednak zdziesiątkowana przetrwała. Jej opór przejawiał się nie tylko poprzez walkę zbrojną, lecz również przybierał różne formy walki cywilnej. W związku z powyższym rodzi się wiele pytań natury badawczej. W jaki sposób inteligencja polska stawiała i realizowała opór? Jakie były formy oporu bądź kompromisu? Jakie były ich granice? Jaka była rola i działania inteligencji w oporze w strukturach niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i sowieckich łagrów? Jakie były aspekty w łonie jej przywództwa? Na te i wiele innych pytań, kluczowych dla najnowszej historii Polski, spróbujemy udzielić odpowiedzi podczas II Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Inteligencja polska wobec totalitaryzmów: opór i kompromis”, organizowanej przez
Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami Instytutu Pileckiego, w ramach zainicjowanego przez Instytut projektu badawczo-wydawniczego.

Zapraszamy naukowców różnych dyscyplin, których badania koncentrują się na polityce niemieckiej i sowieckiej względem Polski, jej inteligencji oraz elit podczas II wojny światowej i w pierwszych latach powojennych.
Proponowany zakres tematów:
• Opór inteligencji wobec okupantów
• Opór i jego liderzy (aspekty przywództwa cywilnego, wojskowego i duchownego)
• Udział inteligencji w tajnym nauczaniu
• Udział inteligencji w ratowaniu i ukrywaniu Żydów
• Udział inteligencji w dokumentowaniu zbrodni wojennych
• Podziemne życie kulturalne. Rola sztuki pod okupacją niemiecką i sowiecką
• Rząd RP na Uchodźstwie, Delegatury Ambasady RP w ZSRS
• Inteligencja w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego
• Inteligencja w Powstaniu Warszawskim
• Etos polskiej inteligencji w kontekście katastrofy II wojny światowej
• Praca przymusowa (formy sabotażu)
• Opór inteligencji w niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i sowieckich łagrów

Informacje organizacyjne:
• udział w konferencji jest bezpłatny
• konferencja odbędzie się stacjonarnie (w Warszawie)
• język konferencji: polski, angielski, rosyjski (przewidziane tłumaczenie symultaniczne)
• czas wystąpień: 20 minut
• po konferencji autorzy wybranych referatów zostaną zaproszeni do udziału w pracy nad tematycznym tomem studiów

Procedura zgłoszeń:
• zgłoszenia na załączonym formularzu powinny być wysyłane drogą mailową na adres: inteligencja@instytutpileckiego.pl
• termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 czerwca 2022 r.
• informacja o zakwalifikowaniu do udziału w konferencji zostanie przekazana do dnia 10 lipca 2022 r.

 

 


Jednocześnie informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa.
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
3. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych; email: iodo@instytutpileckiego.pl
4. Dane osobowe uczestników konferencji naukowych będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konferencji naukowych.
5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konferencji naukowej.
6. Uczestnikom konferencji naukowych, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: Imię i nazwisko, stopień/ tytuł naukowy, dane kontaktowe (mail, nr telefonu).
8. Uczestnikom konferencji naukowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
9. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konferencji naukowych nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
10. Dane uczestników konferencji naukowych nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
11. Dane uczestników konferencji naukowych będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
12. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z: przypadkowego lub niezgodnego
z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

Zobacz także

 • Gospodarka w mikroskali | konferencja

  konferencja

  Gospodarka w mikroskali | konferencja

  OBnT Instytutu Pileckiego zaprasza do udziału w kolejnej części cyklu konferencji naukowych „Gospodarka w mikroskali”. Edycja 2022 r. odbędzie się pod tytułem „Ziemie polskie pod podwójną okupacją 1939-1946”. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 25 lipca.

 • Totalitarianism Across History and Disciplines | conference

  konferencja

  Totalitarianism Across History and Disciplines | conference

  We invite graduate students and postdoctoral scholars from all disciplines to submit proposals for papers regarding any aspect of totalitarianism, from a broad theoretical and historical perspective. The deadline for applications is 15.09.2022.

 • Czekamy na zgłoszenia do 17 lipca | Międzynarodowa Nagroda im. Witolda Pileckiego. Druga Edycja (2022)

  wokół książek

  Czekamy na zgłoszenia do 17 lipca | Międzynarodowa Nagroda im. Witolda Pileckiego. Druga Edycja (2022)

  Już po raz drugi Instytut Pileckiego wraz z partnerem, Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, ogłasza nabór zgłoszeń do Międzynarodowej Nagrody im. Witolda Pileckiego.