II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Inteligencja polska wobec totalitaryzmów: opór i kompromis podczas II wojny światowej. - Instytut Pileckiego

}

konferencja

09.11.2022 (ŚR) 10.00

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Inteligencja polska wobec totalitaryzmów: opór i kompromis podczas II wojny światowej.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Inteligencja polska wobec totalitaryzmów: opór i kompromis podczas II wojny światowej" | 9 listopada, Warszawa

Organizator: Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami Instytutu Pileckiego
Miejsce: Pałac Staszica, Warszawa. Sala im. Erazma Majewskiego,
9 listopada 2022 r.

Od pierwszych dni II wojny światowej inteligencja polska była bezlitośnie i planowo eksterminowana przez Niemców i Sowietów, jednak zdziesiątkowana przetrwała. Jej opór przejawiał się nie tylko poprzez walkę zbrojną, lecz również przybierał różne formy walki cywilnej. W związku z powyższym rodzi się wiele pytań natury badawczej. W jaki sposób inteligencja polska stawiała i realizowała opór? Jakie były formy oporu bądź kompromisu? Jakie były ich granice? Jaka była rola i działania inteligencji w oporze w strukturach niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i sowieckich łagrów? Jakie były aspekty w łonie jej przywództwa?

Na te i wiele innych pytań, kluczowych dla najnowszej historii Polski, szukano odpowiedzi podczas Konferencji Naukowej "Inteligencja polska wobec totalitaryzmów: opór i kompromis podczas II wojny światowej", organizowanej przez Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami Instytutu Pileckiego, w ramach zainicjowanego przez Instytut projektu badawczo-wydawniczego.

W załączeniu program konferencji.

Zobacz także