Dzieje Ochotniczych Straży Pożarnych we wschodnich powiatach dystryktu warszawskiego | seminarium - Instytut Pileckiego

}

seminarium

26.06.2019 (ŚR) 12.00

Dzieje Ochotniczych Straży Pożarnych we wschodnich powiatach dystryktu warszawskiego | seminarium

Dr Marcin Panecki (IP) przedstawi działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w warunkach niemieckiej okupacji.

Dzieje Ochotniczych Straży Pożarnych we wschodnich powiatach dystryktu warszawskiego Generalnego Gubernatorstwa w latach 1939–1944 – założenia projektu

Głównym zadaniem pozostających pod formalnym zwierzchnictwem Ordnungspolizei (Orpo) oddziałów OSP było zapobieganie i zwalczanie pożarów oraz pomoc „przy klęskach publicznych”. Jednocześnie większość członków OSP należała do konspiracyjnego strażackiego ruchu oporu „Skała”, którego zadaniem były m.in. działania sabotażowe i dywersyjne wymierzone w okupanta. Seminarium naukowe Instytutu Pileckiego Dzieje Ochotniczych Straży Pożarnych we wschodnich powiatach dystryktu warszawskiego Generalnego Gubernatorstwa w latach 1939–1944 – założenia projektu.

Zgłoszenia udziału: seminaria@instytutpileckiego.pl

SEMINARIA NAUKOWE INSTYTUTU PILECKIEGO

Seminaria naukowe Instytutu Pileckiego służą prezentacji projektów badawczych i tekstów naukowych dotyczących XX wieku - w szczególności (choć nie tylko) dwóch okupacji: sowieckiej i niemieckiej, pamięci i historiografii II wojny - a także dyskusji o nich.

Seminaria mają charekter interdyscyplinarny – uczestnicy reprezentują różne tradycje i obszary badawcze. Celem jest umożliwienie dyskusji nad metodologią i wynikami najnowszych badań nad wiekiem XX jeszcze przed ich ostateczną publikacją w pismach naukowych i książkach.

Zapraszamy do przesyłania propozycji wystąpień: seminaria@instytutpileckiego.pl


Kurs ochotniczych straży pożarnych na Marymoncie w Warszawie, 1939, fot. NAC

Zobacz także