Digitalizacja

DIGITALIZACJA

Porozumienie podpisane pomiędzy Instytutem Pileckiego a Bundesarchiv przewiduje szeroką współpracę. W ramach umowy nasza jednostka zdigitalizuje kluczowe dokumenty dotyczące XX wieku, które są w posiadaniu archiwum. Nowo powstałe cyfrowe kopie dokumentów, wraz z istniejącymi już zasobami cyfrowymi, zostaną udostępnione w Warszawie. Na umowie skorzysta również Bundesarchiv, który poszerzy swoje zbiory elektroniczne o te zarchiwizowane przez instytut.

Umowa z Bundesarchiv to przykład pierwszej i - dotychczas - jedynej tego typu współpracy polskiej instytucji badawczej z Federalnym Archiwum Niemieckim. W preambule dokumentu zapisano: „Historia XX wieku jako element formatywny ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia i wypracowania właściwego podejścia do wyzwań współczesności, a także dla budowania zgody i rozwijania konstruktywnej współpracy pomiędzy narodami Europy. Dostęp do zasobów archiwalnych i tworzenie dogodnych warunków do współdziałania między młodym pokoleniem polskich i niemieckich naukowców również mają fundamentalne znaczenie jako czynnik gwarantujący postęp konstruktywnych badań i dialogu, poświęconych niedawnej przeszłości”.

Porozumienie jest ważnym krokiem prowadzącym do stworzenia cyfrowego archiwum, które w przyszłości mogłoby gromadzić zbiory z całego świata.

 

Kontakt: Natalia Latecka

n.latecka@instytutpileckiego.pl