Nabór artykułów do 4. tomu rocznika „Studia nad Totalitaryzmami i Wiekiem XX” - Instytut Pileckiego

}

Nabór artykułów do 4. tomu rocznika „Studia nad Totalitaryzmami i Wiekiem XX”

Zachęcamy do nadsyłania tekstów naukowych do kolejnego tomu rocznika Instytutu Pileckiego.

Od ataku Niemiec na Polskę 1 września 1939 roku do wiosny 1940 roku, gdy Hitler skupił swoją uwagę na kampanii militarnej przeciwko Zachodowi, Europa po raz pierwszy w dziejach doświadczała takiej formuły okupacji i wojny totalnej, której zasadniczym celem było unicestwienie całych narodów i społeczeństw. Nazistowski nowy ład był wdrażany najpierw w Polsce, co stanowiło zapowiedź przyszłego losu całej Europy. Niemal równocześnie Polska została zaatakowana przez sprzymierzony z Niemcami Związek Sowiecki, którego polityka okupacyjna zakładała masowe deportacje i represje. Wkrótce okupacja sowiecka w wyniku dalszej agresji ZSRS objęła swym zasięgiem także znaczną część Finlandii i państwa bałtyckie. Studia nad tym okresem mogą posłużyć za punkt wyjścia do badań naukowych nad wieloma kwestiami dotyczącymi historii II wojny światowej, a także stanowić podstawę do zdefiniowania pojęć związanych z wojną, okupacją czy też ludobójstwem. Tym też zagadnieniom będzie poświęcony najbliższy, czwarty numer „Studiów nad Totalitaryzmami i Wiekiem XX”. Chcielibyśmy, aby przesyłane teksty podejmowały takie problemy, jak:

  • polityka i propaganda III Rzeszy oraz Związku Sowieckiego w latach 1939–1940,
  • stosunek państw oraz społeczeństw w Europie i na świecie wobec III Rzeszy i Związku Sowieckiego na przełomie lat 30. i 40.,
  • okupacja niemiecka i sowiecka w pierwszej fazie II wojny światowej (1939–1940),
  • Ideologie i państwa totalitarne oraz ich recepcja
  • pierwsze lata II wojny światowej a pamięć historyczna,
  • zbrodnie i represje niemieckie oraz sowieckie w latach 1939–1940,
  • historiografia opisująca procesy i wydarzenia z przełomu lat 30. i 40. – stan badań, sposoby ujęcia, postulaty badawcze.

Redakcja rocznika „Studia nad Totalitaryzmami i Wiekiem XX” zaprasza do przesłania artykułów w języku polskim lub angielskim wpisujących się w przedstawione zagadnienia. Do tekstu prosimy załączyć abstrakt informujący o tematyce artykułu, bibliografię, pięć słów kluczowych oraz krótki biogram autora/ autorki. Zarówno same teksty artykułów, jak i abstrakty, noty o autorach oraz bibliografie powinny być zgodne z umieszczoną na stronie instrukcją opracowania tekstu.

Na zgłoszenia czekamy do 30 lipca 2020 roku. Ukazanie się numeru 4 planowane jest na koniec 2020 roku.

Zamieszczone w czasopiśmie artykuły zostaną przetłumaczone na język angielski lub polski przez zespół tłumaczy Instytutu Pileckiego. Limit objętości tekstów to 80 tysięcy znaków (łącznie ze spacjami oraz przypisami).

Teksty prosimy przesłać na adres: redakcja@instytutpileckiego.pl