Żydzi na terenie Generalnego Gubernatorstwa (1939-1945) - Instytut Pileckiego

}

Żydzi na terenie Generalnego Gubernatorstwa (1939-1945)

Celem projektu jest zbadanie losu Żydów obywateli polskich podczas II wojny światowej na terenie czterech dystryktów Generalnego Gubernatorstwa.

Celem projektu jest zbadanie losu Żydów obywateli polskich podczas II wojny światowej na terenie czterech dystryktów Generalnego Gubernatorstwa. Podczas realizacji projektu zostaną uwzględnione wszystkie fazy Zagłady: gettoizacja, akcje likwidacyjne gett, ukrywanie się po tzw. aryjskiej stronie, a także pobyt w obozach i eksterminacja. Ukazane zostaną również stosunki polsko-żydowskie w omawianym okresie z uwzględnieniem niemieckich struktur administracyjnych Generalnego Gubernatorstwa.

Kierownik projektu: dr Martyna Rusiniak-Karwat

Uczestnicy projektu:

  • dr Jacek Proszyk

Stypendia w ramach projektu otrzymali:

  • mgr Michał Bronowicki
  • Klaudia Ciszewska
  • dr Anna Grużlewska
  • mgr Ewa Koper (nie przyjęła stypendium)
  • dr Sławomir Mańko
  • mgr Sebastian Rakowski
  • mgr Damian Sitkiewicz
  • dr Marcin Urynowicz

fot. Budowa murów getta w Warszawie, sierpień 1940, Wikimedia