Pamięć o II wojnie światowej: analiza organizacyjna - Instytut Pileckiego

}

Pamięć o II wojnie światowej: analiza organizacyjna

Dlaczego pewne wydarzenia i tematy historyczne przedostają się do pamięci zbiorowej, stają się jej częścią, zaś inne nie, lub z opóźnieniem powracają?

Dlaczego pewne wydarzenia i tematy historyczne przedostają się do pamięci zbiorowej, stają się jej częścią, zaś inne nie, lub z opóźnieniem powracają? Jaki wpływ na pamięć zbiorową ma odchodzenie świadków, pojawienie się „trzeciego”, czy już „czwartego pokolenia”? W jaki sposób i w jakich kontekstach pamięć o przeszłości jest kształtowana i podlega instytucjonalizacji?

Projekt ma na celu analizę zmian w pamięci zbiorowej o II wojnie światowej zachodzących w Polsce. Stawia pytania o rolę organizacji (i jednostek), które: prowadząc badania naukowe, organizując muzea, tworząc miejsca pamięci, programy edukacyjne, rozwijając nowe narracje interpretujące przeszłość i mobilizując różnego typu zasoby, starają się wpłynąć na kształt pamięci zbiorowej.


fot. Powstanie Warszawskie, Sanitariuszki na ulicy Moniuszki, fot. Wikimedia