KL Gusen jako miejsce eksterminacji Polaków - Instytut Pileckiego

}

KL Gusen jako miejsce eksterminacji Polaków

Celem projektu jest zbadanie losów polskich więźniów KL Gusen.

Obóz w Gusen odgrywał istotną rolę w systemie eksterminacji polskiej inteligencji, która była elementem realizowanej przez nazistowskie Niemcy polityki ludobójstwa.

Mimo to obóz w Gusen niemal nie funkcjonuje w szerszej pamięci zbiorowej. Monografia planowana jako podsumowanie projektu będzie miała za zadanie upowszechnienie wiedzy o obozie oraz o jego powojennych losach.

Kierownik projektu: prof. nadzw. ISP PAN, dr hab.  Wanda Jarząbek -
kierownik projektu „KL Gusen jako miejsce eksterminacji Polaków”, przedstawiciel Polski w Międzynarodowej Radzie Miejsca Pamięci Mauthausen

Uczestnicy projektu:

Temat 1. Polscy więźniowie w KL Gusen  

  • Mgr Daria Czarnecka
  • Mgr Jerzy Grzelak

Temat 2. Stan pamięci o KL Gusen w społeczeństwach polskim i austriackim

Nie przyznano stypendium

Temat 3. KL Gusen w dyskursie medialnym

  • Mgr Anna Przybyll

W ramach projektu prowadzone są też badania  dotyczące  funkcjonowania
obozu i życia więźniów oraz  pamięci o KL Gusen i KL Mauthausen.