Lemkin - publikacje - Instytut Pileckiego

Efektem projektu, ale też niezależnych działań Instytutu Pileckiego, będzie szereg różnego rodzaju wydawnictw oraz inicjatyw. Pierwsze – ale nie jedyne – fragmenty i publikacje stanowią wymienione poniżej pozycje.

Kolekcja Lemkinowska – pierwszy tego rodzaju zbiór książek związanych z osobą Rafała Lemkina i problematyką studiów nad ludobójstwem. Kolekcja została przekazana Biblio­tece Uniwersytetu Warszawskiego przez Instytut Pileckiego (wówczas Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego). Ten unikatowy w skali kraju zbiór książek zawierający zarówno klasyczne wydania, jak i najnowsze tytuły, liczy ponad 160 pozycji z całego świata. Został starannie dobrany po kon­sultacji z wieloma uznanymi specjalistami i autorytetami.

Nieoficjalny. Autobiografia Rafała Lemkina (Totally Unof­ficial. The Autobiography of Raphael Lemkin) pod redakcją Donny-Lee Frieze – w 2018 roku staraniem Instytutu Pileckiego ukazało się pierwsze w Polsce wydanie autobiografii Lemkina. W 1959 roku publikację niemal gotowego dzieła w języku angiel­skim przerwała niespodziewana śmierć autora. W dniu, w którym chciał uzgodnić szczegóły z wydawcą z Curtis Brown Agency, zasłabł na przystanku autobusowym w Nowym Jorku. Zmarł niedługo potem. Jego dzieło po latach podjęła Donna-Lee Frieze z Deakin University w Australii, która uznała maszynopis Lemkina za „częściowo autobiografię, częściowo biografię, częściowo wspomnienia i częściowo raport”. Ta niezwykła publi­kacja zabiera czytelnika nie tylko w podróż przez życie jednego z najważniejszych prawników XX wieku, lecz stanowi również istotny wkład w odkrywanie genezy i historii powstania samej Kon­wencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa.

Rafał Lemkin. Z bliska – to wydawnictwo eduka­cyjne Instytutu Pileckiego. Autorzy potraktowali losy Lemkina jako punkt wyjścia do przedstawienia zawiłej historii Polski i Europy w XX wieku. Osią jest tu przystępnie napisany tekst biograficzny, który płynnie przechodzi w genezę największego dokonania Rafała Lemkina – Konwencji ONZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa z 1948 roku. Unikatowe fotografie, często nieznane dotąd szerszej publiczności, a także mapy ułatwiają odbiór tekstu i są doskona­łym materiałem do omówienia podczas zajęć z uczniami. W publikacji zamieszczono też propozycje pytań, które nauczyciel może zadać uczniom, by w pełni dydaktycznie wykorzystać opracowany tu materiał. Udostępniono również przykładowy scenariusz warsztatu poświęconego Lemkinowi i jego konwencji. Warsztat ten pomaga uświadomić uczniom, że problemy, z którymi intelektualnie mierzył się ten wybitny prawnik ponad pół wieku temu, są nadal aktualne.

 • Natura totalitaryzmów. Od modelu Carla J. Friedricha i Zbigniewa Brzezińskiego po zagrożenia XXI wieku | red. Eryk Habowski

  Lemkin Publikacje

  Natura totalitaryzmów. Od modelu Carla J. Friedricha i Zbigniewa Brzezińskiego po zagrożenia XXI wieku | red. Eryk Habowski

  Książka stanowi odsłonę refleksji dotyczących istoty zagrożeń związanych z totalitaryzmami w kontekście nie tylko tragicznych doświadczeń związanych z reżimami odpowiedzialnymi za największy konflikt zbrojny XX wieku , ale też sposobu definiowania totalitaryzmu przez największych intelektualistów ubiegłego wieku.

 • Ludobójstwo. Nieludzkie zbrodnie czasu wojny i pokoju. Prawo – polityka – historia. Tom 1. | red. Eryk Habowski

  Lemkin Publikacje

  Ludobójstwo. Nieludzkie zbrodnie czasu wojny i pokoju. Prawo – polityka – historia. Tom 1. | red. Eryk Habowski

  Dwutomowa książka stanowi podsumowanie wieloletniego projektu dedykowanego badaniom nad ludobójstwem i totalitaryzmami. Ta jedna z najstraszliwszych klęsk ludzkości towarzyszy człowiekowi od początków dziejów, ale zbrodnicza polityka totalitarnych reżimów przyniosła miliony ofiar i masowe zbrodnie na skalę wcześniej nieznaną.

 • Nieoficjalny. Autobiografia Rafała Lemkina | red. Donna-Lee Frieze

  Lemkin Publikacje

  Nieoficjalny. Autobiografia Rafała Lemkina | red. Donna-Lee Frieze

  Życie Lemkina naznaczyły dramatyczne doświadczenia z czasów wojny: zetknięcie się z totalitaryzmem oraz utrata prawie całej rodziny w wyniku Holokaustu.

 • Rafał Lemkin. Z bliska | concept book

  Lemkin Publikacje

  Rafał Lemkin. Z bliska | concept book

  Prezentujemy pierwszy edukacyjny concept book Instytutu Pileckiego! Osią tej publikacji są losy prawnika, nierozerwalnie związane z procesem powstawania jego najważniejszego dzieła: Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa.

 • Otwarcie Kolekcji Lemkinowskiej

  Lemkin Publikacje

  Otwarcie Kolekcji Lemkinowskiej

  Ponad 160 tytułów związanych z postacią i dorobkiem Rafała Lemkina trafiło do Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Przygotowana przez nas Kolekcja Lemkinowska została dziś uroczyście przekazana i otwarta.