Nieoficjalny. Autobiografia Rafała Lemkina

29 listopada 2018

Nieoficjalny_okładka

Rafał Lemkin (1900–1959) – polski prawnik żydowskiego pochodzenia, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, wiceprokurator i warszawski adwokat. W czasie II wojny światowej wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Wykładał między innymi na Uniwersytecie Yale. Był twórcą pojęcia ludobójstwa i autorem projektu Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, przyjętej przez Narody Zjednoczone 9 grudnia 1948 roku.

Życie Lemkina naznaczyły dramatyczne doświadczenia z czasów wojny: zetknięcie się z totalitaryzmem oraz utrata prawie całej rodziny w wyniku Holokaustu. Niezwykle ważne dla zrozumienia jego dzieła są także przeżycia z czasów dzieciństwa i młodości spędzonych w Polsce. Doświadczenie człowieka zakorzenionego w polskiej kulturze i tradycji politycznej dawnej Rzeczypospolitej, wychowanego w wielonarodowym i wielokulturowym środowisku, pozwalało mu wierzyć, że możliwe jest pokojowe współistnienie zbiorowości ludzkich, niezależnie od narodowości i wyznania.

Nieoficjalny to nie tylko autobiografia, ale również fascynujący zapis narodzin konwencji o ludobójstwie, którą Lemkin uważał za dzieło swojego życia. Lektura maszynopisu wskrzesiła Lemkina. Przedtem postrzegano go jednowymiarowo, jako fanatyka lub marzyciela. […] Choć kilkoro przyjaciół pomagało Lemkinowi w redagowaniu autobiografii, jedno nie ulega wątpliwości: „Nieoficjalny” to opowieść o życiu Lemkina w takiej wersji, jaką chciał, żeby poznał ją świat.

Dr Donna-Lee Frieze

Lemkin_książka_8

Książka dostępna m.in. na stronie dystrybutora – księgarni internetowej Motyle Książkowe.

Tytuł oryginału: Totally Unofficial. The Autobiography of Raphael Lemkin

Tłumaczenie: Hanna Jankowska

Redaktor prowadzący: Bartosz Gralicki

Redakcja: Joanna Cieloch-Niewiadomska, Marta Wilińska

Korekta: Halina Bukowiecka

Indeks: Joanna Adamczyk

Projekt graficzny, skład i łamanie: Agnieszka Prus

Wydawnictwo: Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego

Na okładce wykorzystano zdjęcie Rafała Lemkina autorstwa Hansa Knopfa pochodzące z czasopisma „Collier’s Weekly” z 3 marca 1951 r.

Originally published by Yale University Press in 2013

Copyright © by Donna-Lee Frieze, 2013

Copyright © for the Polish edition by Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego, 2018

Publikacja dofinansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Szlakami Polski Niepodległej” w latach 2018–2023, nr projektu 01SPN1705318.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie dla lepszego działania serwisu. Możesz zablokować pliki cookie w ustawieniach
przeglądarki. Więcej informacji w Polityka prywatności strony.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl