Wydarzenie

10.09

Zadanie wstępne: Poznajemy się

Podobnie jak Witold Pilecki, który zaproponował tworzenie „piątki” osobom zaangażowanym, aktywnym i dzielnym, tak dziś Ty pomyśl o koleżankach i kolegach, których chciałbyś zaprosić do stworzenia Waszej grupy.

Witold Pilecki - jeden z największych bohaterów naszych czasów - całe swoje dorosłe życie był zaangażowany w działalność wojskową w służbie Polsce. We wrześniu 1940 roku dobrowolnie dał się pochwycić podczas łapanki i wywieźć do obozu Auschwitz, aby zorganizować tam ruch oporu. W obozie stworzył system tak zwanych „piątek”: każda z pięcioosobowych grup osobno realizowała swoje misje i zadania, jednak wszystkie działały w jednym kierunku, aby zrealizować wspólny cel. „Piątki” kontaktowały się ze światem, informując o dramatycznej sytuacji w obozie: w ten sposób przekazano pierwszy „Raport Pileckiego”. Grupy podtrzymywały również wzajemnie morale i niosły pomoc innym. Ich członkowie próbowali przetrwać, dając wyraz oporu ducha ludzkiego wobec upodlenia, terroru i zbrodni.

System zakonspirowanych pięcioosobowych grup funkcjonował w różnych formacjach Polskiego Państwa Podziemnego podczas drugiej wojny światowej. Poszczególne „piątki” nie znały się, jednak wszystkim zaprzysiężonym w nich członkom przyświecała ta sama idea.

Witold Pilecki do utworzenia pierwszej grupy konspiracyjnej zwanej „piątką” zaangażował najbardziej zaufanych ludzi, których znał jeszcze z Tajnej Armii Polskiej w 1939 r. Byli to: płk. artylerii Władysław Tadeusz Surmacki, kpt dr Władysław Dering, ppor. kawalerii Jerzy Virion, ppor. artylerii Alfred Walenty Stoessel i Roman Zagner. 

Zbierz piątkę. Podobnie jak Witold Pilecki, który zaproponował tworzenie „piątki” osobom zaangażowanym, aktywnym i dzielnym, tak dziś Ty pomyśl o koleżankach i kolegach, których chciałbyś zaprosić do stworzenia Waszej grupy.

Na początek zobaczcie relację p. Andrzeja Pileckiego na naszym kanale „Świadkowie Epoki” (kliknij tu) i zastanówcie się nas podobieństwem między doświadczeniami Waszych rodzin i rodziny Pileckich. W oparciu o wspólne losy Waszych przodków znajdźcie nazwę dla Waszej piątki, zakotwiczoną w historii Polski i zaprezentujcie ją z uzasadnieniem wyboru. W grupie projektowej na Fb umieśćcie fotografię, jaką chcecie „zilustrować” Waszą „piątkę”, a także nanieście na nią nazwę grupy. 


 

Wybrana relizacja zadania: „Wielka Piątka” z Drużbic

Nazwa grupy: Wspaniała (Wielka) 5 - na cześć Witolda Pileckiego który był - jest wspaniałym, wielkim bohaterem, człowiekiem.

Jesteśmy Polakami i jesteśmy z tego dumni. Stoimy na straży pamięci o Tych, którzy walczyli o wolność naszej Ojczyzny. Witold Pilecki to bohater: Ojczyzna, honor, godność to wartości, które są ważne również dla naszego pokolenia.