Wydarzenie

16.02 godz. 12.00

Publications of the Government-in-Exile as a Wartime Information Campaign | Seminarium

John Cornell (Instytut Pileckiego) will talk about the various periodicals, pamphlets and books published in English by the Polish Government-in-Exile during the war and their historical significance.

He will also outline a project for creating an online exhibition and digital resource of these publications.

Zgłoszenia udziału: m.falkowski@instytutpileckiego.pl

SEMINARIA NAUKOWE INSTYTUTU PILECKIEGO

Seminaria naukowe Instytutu Pileckiego służą prezentacji projektów badawczych i tekstów naukowych dotyczących XX wieku - w szczególności (choć nie tylko) dwóch okupacji: sowieckiej i niemieckiej, pamięci i historiografii II wojny - a także dyskusji o nich.

Seminaria mają charekter interdyscyplinarny – uczestnicy reprezentują różne tradycje i obszary badawcze. Celem jest umożliwienie dyskusji nad metodologią i wynikami najnowszych badań nad wiekiem XX jeszcze przed ich ostateczną publikacją w pismach naukowych i książkach.

Zapraszamy do przesyłania propozycji wystąpień: seminaria@instytutpileckiego.pl


fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe