Wydarzenie

28.11

Podwójnie Wolne. Prawa polityczne kobiet 1918 | film i materiały edukacyjne

Nadanie w 1918 r. Polkom czynnych i biernych praw wyborczych stawiało Polskę w szeregu najbardziej demokratycznych państw Europy u początków XX wieku. Zachęcamy do zapoznania się z filmem oraz materiałami edukacyjnymi o działaczkach społecznych.

Obraz opowiada o Polkach w dwojaki sposób – jako o obywatelkach, które po 123 latach odzyskały swoje państwo i jako o kobietach, które w odzyskanym państwie otrzymały pełnię praw wyborczych. W filmie odnajdziemy znane, mniej znane oraz zupełnie zapomniane kobiety, których dorobek i życiorysy stanowią integralną część historii Polski. Do przybliżenia postaci i wydarzeń sprzed lat wykorzystano zdjęcia archiwalne, pochodzące ze zbiorów Polony, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Muzeum Niepodległości oraz Studium Polski Podziemnej w Londynie. Zdjęcia te zostały pokolorowane i zaanimowane.

W filmie wykorzystano techniki animacji 2D, a ruch przemawiających postaci powstał w oparciu o rzeczywisty ruch aktora. Celem zabiegów technicznych była animacja postaci w filmie, by po latach znów usłyszeć ich głosy i przywrócić pamięć o Polkach, które nie tylko stały się podwójnie wolne odzyskując niepodległą Ojczyznę i uzyskując prawa wyborcze, ale także same aktywnie o ową niepodległość walczyły.

Film można zobaczyć na profilu Instytutu Pileckiego na platformie YouTube (kliknij play):

Z myślą o nauczycielach szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych Instytut Pileckiego przygotował materiały edukacyjne (udostępnione poniżej), dzięki którym uczniowie będą mogli lepiej zrozumieć drogę do świata polityki, jaką utorowały kobietom emancypantki i działaczki społeczne.