Wydarzenie

16.11 godz. 10.00

Gala finałowa „Pionierów Polskiej Niepodległości”

Gala finałowa „Pionierów Polskiej Niepodległości” za nami! 16 listopada odbyło się spotkanie podsumowujące ogólnopolski projekt edukacyjny Instytutu Pileckiego.

W ramach programu zrealizowano 11 projektów poświęconych zapomnianym, lecz ważnym z perspektywy historii małych ojczyzn postaciom, a także wydarzeniom związanym z odzyskiwaniem niepodległości. Projekty były realizowane m.in. w Janowie, Rzeszowie, Sępólnie czy Wieluniu. Nasi partnerzy przygotowali dziesiątki wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych: sześć wystaw, dwa spektakle teatralne, festiwale gier podwórkowych, happeningi, parady, spacery, rajdy, audycje radiowe, różnorodne warsztaty, wykłady, a nawet izbę pamięci i bal kotylionowy.

Współpracowaliśmy ze szkołami, ośrodkami kultury, bibliotekami, stowarzyszeniami, fundacjami oraz klubami sportowymi z miast, miasteczek i wsi. Realizowane wydarzenia skierowane były do dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych; mieszkańców oraz przyjezdnych. Dzięki ciekawym pomysłom i zaangażowaniu, udało nam się zaktywizować społeczności lokalne, które włączyły się w realizowane przedsięwzięcia.   

Podczas gali finałowej mieliśmy okazję podsumować projekty i spotkać się z ich twórcami oraz wolontariuszami, którzy zaprezentowali wyniki swoich działań. Odwiedzili nas między innymi potomkowie jednego z bohaterów projektu, hrabiego Władysława Mycielskiego, społecznika i  przedsiębiorcy, a także grupa teatralna z Birczy. Wydarzenie było okazją do dyskusji o budowaniu tożsamości i wspólnoty w oparciu o lokalne historie, a także do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.  Podczas gali zaprezentowano cztery wystawy przygotowane w ramach projektu „Pionierzy Polskiej Niepodległości”: „Pod skrzydłami sokoła. Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Gnieźnie”, „Strefa niepodległego sportu” z Książenic, „100 lat Pierwszej w Polsce. Historia pierwszej fabryki lokomotyw w Polsce <<Fablok" S.A.>>” z Chrzanowa, „Eleonora Plutyńska. W poszukiwaniu zaginionych splotów” z miejscowości Dziecinne, „Grudzińscy – non omnis moriar” z Sępólna. Na zakończenie spotkania uczniowie z Birczy zaprezentowali spektakl „Izba”, poświęcony postaci Zygmunta Kusiaka, społecznika i kierownika miejscowej szkoły zamordowanego w Charkowie.

Dziękujemy wszystkim partnerom, instytucjom i osobom zaangażowanym w realizację tego projektu. Bez Was nie byłoby to możliwe! Vivat Niepodległa!

Projekt „Pionierzy Polskiej Niepodległości” został przeprowadzony w ramach programu wieloletniego „Niepodległa 2017 – 2022”, realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.