Wydarzenie

05.06 godz. 12.00

Działalność ambasadora Tadeusza Romera | Seminarium

Dr Olga Barbasiewicz mówić będzie o ambasadorze RP w Japonii Tadeuszu Romerze – zapomnianym ogniwie w łańcuchu pomocy polskim Żydom, uchodźcom wojennym na Dalekim Wschodzie.

Po koniec lat 30. XX w. do Szanghaju zaczęły napływać rzesze żydowskich uchodźców, głównie z Austrii i Niemiec. W 1941 roku dołączyli do nich również polscy Żydzi, którzy wcześniej dotarli przez Syberię do Japonii. Były to głównie osoby posługujące się tranzytowymi wizami, uzyskanymi w japońskim konsulacie w Kownie.

Dr Olga Barbasiewicz opowie o pomocy udzielanej uciekinierom przez Tadeusza Romera - najpierw z Japonii, gdzie pełnił funkcję ambasadora RP, następnie z Szanghaju. Nawiąże również do działań Romera jako ambasadora RP w ZSRR i ministra spraw zagranicznych przy Rządzie RP w Londynie.

Zgłoszenia udziału: seminaria@instytutpileckiego.pl

SEMINARIA NAUKOWE INSTYTUTU PILECKIEGO

Seminaria naukowe Instytutu Pileckiego służą prezentacji projektów badawczych i tekstów naukowych dotyczących XX wieku - w szczególności (choć nie tylko) dwóch okupacji: sowieckiej i niemieckiej, pamięci i historiografii II wojny - a także dyskusji o nich.

Seminaria mają charekter interdyscyplinarny – uczestnicy reprezentują różne tradycje i obszary badawcze. Celem jest umożliwienie dyskusji nad metodologią i wynikami najnowszych badań nad wiekiem XX jeszcze przed ich ostateczną publikacją w pismach naukowych i książkach.

Zapraszamy do przesyłania propozycji wystąpień: seminaria@instytutpileckiego.pl


Fot. Podróż inspekcyjna gen. Władysława Sikorskiego do Armii Polskiej na Bliskim Wschodzie, od prawej stoją: Tadeusz Romer, Władysław Anders, Tadeusz Klimecki, Władysław Sikorski; źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe