AD VOCEM - 5 edycja | oksfordzkie sparingi debatanckie on-line (projekt archiwalny) - Instytut Pileckiego

}

AD VOCEM - 5 edycja | oksfordzkie sparingi debatanckie on-line (projekt archiwalny)

Wielkimi krokami nadchodzi 5. edycja AD VOCEM! Nasz projekt edukacyjny, który adresujemy do nauczycieli, uczniów i studentów, polega na organizacji sparingów debatanckich on-line na tematy związane z historią i pamięcią o XX wieku.

Dlaczego uważamy, że Ad Vocem. Debaty Instytutu Pileckiego to projekt na „6”? Bo jest co najmniej sześć powodów, aby wziąć udział w tym przedsięwzięciu:

 • to świetna okazja do rozpoczęcia przygody z debatami oksfordzkimi;
 • informacja zwrotna dla mówców udzielana przez profesjonalny zespół sędziowski umożliwia doskonalenie warsztatu debatanckiego;
 • w debatach mogą uczestniczyć drużyny na każdym poziomie zaawansowania;
 • udział w projekcie jest darmowy;
 • premiujemy aktywność, a nie liczbę zwycięstw: najaktywniejsze szkoły i uczniowie zostaną nagrodzeni pakietem publikacji i statuetkami;
 • wszyscy uczestnicy otrzymują zaświadczenia o debatach, w których brali udział.

 

UCZESTNICY

W projekcie mogą uczestniczyć zespoły reprezentujące szkołę podstawową, ponadpodstawową, wyższą uczelnię na terenie Polski lub polską szkołę czy organizację poza granicami kraju. Dopuszczamy możliwość udziału zespołów koleżeńskich z różnych szkół (w wieku szkolnym lub akademickim), ale nie będą one brać udziału w punktacji szkolnej.

Do udziału w projekcie zapraszamy czteroosobowe drużyny. W ramach każdego dnia sparingowego planujemy 3 debaty, a w każdej z debat wezmą udział 2 drużyny o podobnym poziomie doświadczenia debatanckiego:

 • drużyna początkująca - bez doświadczenia turniejowego (zarówno jako drużyna oraz jako większość mówców w tej drużynie);
 • drużyna średniozaawansowana - z pojedynczym doświadczeniem turniejowym;
 • drużyna zaawansowana - drużyna z więcej niż jednym doświadczeniem turniejowym.

 

ZGŁOSZENIA

Prosimy o wysyłanie zgłoszeń na adres: advocem@instytutpileckiego.pl

Informacje, które należy przesłać, to: skład drużyny z informacją o doświadczeniu turniejowym każdego z uczestników, poziom wiekowy i nazwę szkoły/ uczelni/ organizacji, którą drużyna reprezentuje, imię i nazwisko opiekuna (o ile dotyczy).

Jedna instytucja może zgłosić do 2 drużyn w ramach jednego sparingu, przy czym preferowane będą zgłoszenia, w których zgłoszone drużyny są na różnych poziomach zaawansowania. W przypadku zgłaszania 2 drużyn należy wskazać kolejność kwalifikacji (1. lub 2.). Do sparingu kwalifikowane będą najpierw drużyny z numerem 1., tak by umożliwić uczestnictwo jak największej liczbie szkół. Dopiero po połączeniu w pary wszystkich drużyn z numerem 1., będą kwalifikowane drużyny z numerem 2., zgodnie z zasadami kolejności zgłoszeń i doświadczenia.

Uwaga: liczy się kolejność zgłoszeń! Rekrutacja rozpoczyna się w momencie opublikowania na stronie instytutpileckiego.pl ogłoszenia o rekrutacji i kończy w momencie zapełnienia 6 miejsc, wynikających z wymienionych wyżej kryteriów doboru drużyn. Liczba debat w sparingu może zostać zmniejszona w razie niewystarczającej liczby zgłoszeń lub - w przypadku ich większej liczby - zwiększona. O dodatkowych debatach poinformujemy uczestników w ciągu 48 godzin od zakończenia naboru.

W ogłoszeniu podawana jest teza debaty. Rekrutacja otwierana jest zwyczajowo 13 dni przed datą sparingu.

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI I SPARINGÓW

W okresie od marca do czerwca 2022 roku odbędzie się 6 sparingów debatanckich.

 1. Otwarcie rekrutacji: 28 lutego o godz. 18.00 | Sparing: 14 marca.
 2. Otwarcie rekrutacji: 15 marca o godz. 18.00 | Sparing: 28 marca.
 3. Otwarcie rekrutacji: 29 marca o godz. 18.00 | Sparing: 11 kwietnia.
 4. Otwarcie rekrutacji: 12 kwietnia o godz. 18.00 | Sparing: 25 kwietnia.
 5. Otwarcie rekrutacji: 26 kwietnia o godz. 18.00 | Sparing: 9 maja.
 6. Otwarcie rekrutacji: 10 maja o godz. 18.00 | Sparing: 23 maja.

W szczególnych przypadkach dopuszcza się zmianę powyższych dat (w osobnym ogłoszeniu opublikowanym na stronie Instytutu Pileckiego).

W ramach jednego sparingu każdy mówca może debatować tylko raz. Niedopuszczalne jest zgłaszanie dwóch drużyn, w których występuje dwukrotnie ten sam mówca.

Zakwalifikowani uczestnicy przed debatą przesyłają zgody RODO i wizerunek podpisane osobiście bądź przez opiekuna prawnego. Link do formularza: https://forms.gle/gDxm8j28Q68K9wJk7

 

PUNKTACJA 

Szkoły i uczelnie poprzez uczestnictwo w debatach zbierają punkty: udział reprezentacji szkoły w każdej debacie to 1 punkt. Trzy najaktywniejsze szkoły w edycji (minimum 5 debat) otrzymują pakiet publikacji Instytutu Pileckiego oraz certyfikat najaktywniejszej szkoły w projekcie Ad Vocem.

Nauczyciele z tych szkół przygotowujący uczniów otrzymują statuetkę „Nauczyciel Ad Vocem”.

Uczestnicy i nauczyciele otrzymują certyfikat udziału w debacie po każdym sparingu. 

Najaktywniejsi uczestnicy, którzy wzięli udział w co najmniej pięciu debatach w edycji, otrzymują statuetki „Debatantki/ Debatanta Ad Vocem”.

 

ZASADY DEBATY OKSFORDZKIEJ ON-LINE

 1. Do przeprowadzenia debaty wykorzystywana jest platforma zoom.us.
 2. W debacie biorą udział dwie 4-osobowe drużyny.
 3. Każdy z mówców może być połączony za pomocą własnego komputera czy telefonu, ale jest również możliwość, aby drużyna była w jednym pomieszczeniu i łączyła się z jednego urządzenia.
 4. Mówcy powinni mieć sprawne mikrofony i kamery.
 5. Każda debata toczy się wokół podanej tezy, której broni strona Propozycji, a którą próbuje obalić strona Opozycji.
 6. O wystąpieniu drużyny „za” lub „przeciw” tezie decyduje losowanie przeprowadzone 15 minut przed rozpoczęciem debaty.
 7. Debatę prowadzi marszałek debaty, który pełni też rolę sekretarza. Na czacie sygnalizuje czas do końca wypowiedzi (ostatnie 30 sekund) oraz koniec wystapienia.
 8. Debatę rozpoczyna pierwszy mówca strony Propozycji, następnie głos zabiera pierwszy mówca strony Opozycji. Dalej głos zabierają na przemian kolejni mówcy Propozycji i Opozycji.
 9. Role mówców:
  1. 1 mówca – wprowadzenie do debaty, zdefiniowanie tezy;
  2. 2 mówca – argumentacja;
  3. 3 mówca – kontrargumentacja;
  4. 4 mówca – podsumowanie.
 10. Czas wypowiedzi jednego mówcy nie może przekroczyć 4 minut, z wyjątkiem poziomu zaawansowanego, na którym limit czasu zwiększony jest do 5 minut.
 11. Podczas wypowiedzi każdy mówca musi umożliwić stronie przeciwnej zgłoszenie co najmniej dwóch pytań/ informacji (jeśli takowe zostaną zgłoszone). Ostatnie 30 sekund wystąpienia jest czasem chronionym i w tym czasie mówcy nie mają obowiązku przyjmowania pytań/ informacji. Pytania i informacje mówcy zgłaszają na czacie.
 12. Każda z drużyn w trakcie debaty może skorzystać z ad vocem według następujących zasad:
  1. każdej drużynie przysługuje jedno ad vocem w trakcie debaty (dodatkowe wystąpienie odbywające się poza normalną kolejnością przemawiania);
  2. w trakcie wystąpienia mówcy, członek drużyny przeciwnej może zgłosić odnoszące się do treści wystąpienia mówcy ad vocem. Ad vocem jest zgłaszane na czacie;
  3. marszałek udziela głosu członkowi drużyny przeciwnej zgłaszającemu ad vocem bezpośrednio po zakończeniu wystąpienia, w trakcie którego je zgłoszono;
  4. czas ad vocem nie może przekroczyć 1 minuty.
  5. dopuszczalne jest zgłoszenie ad vocem do ad vocem;
  6. niedopuszczalne jest zgłoszenie ad vocem:
  • przez członka drużyny, który ma wygłaszać mowę następującą bezpośrednio po mowie, w trakcie której zgłaszane jest ad vocem;
  • do wystąpienia ostatniego mówcy każdej ze stron.
 13. Wystąpienia mówców muszą być samodzielnymi wypowiedziami, bez odczytywania z kartki (nie dotyczy cytatów).
 14. Debatę ocenia 3 jurorów. Biorą pod uwagę formę i treść wypowiedzi każdego mówcy, a także całość pracy drużyny.

 

Poniżej znajdziesz dokumenty, które należy wypełnić przy rekrutacji do projektu Ad Vocem. Debaty Instytutu Pileckiego oraz regulamin projektu.