Rada Pamięci

Rada Pamięci jest organem opiniodawczo-doradczym dyrektora Instytutu. Członków Rady powołuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego spośród osób wyróżniających się wysokimi walorami moralnymi oraz wiedzą z zakresu historii Polski i Narodu Polskiego.

Rada opiniuje kandydatury do odznaczenia medalem Virtus et Fraternitas, a także Krzyżem Wschodnim, Krzyżem Zachodnim, innymi odznaczeniami, orderami i wyróżnieniami.

Przewodnicząca Rady

 • prof. Zofia Zielińska

  Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego

Członkowie Rady

 • dr hab. Grzegorz Berendt

  Zastępca Dyrektora Muzeum II Wojny Światowej

 • dr Sławomir Dębski

  Dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

 • dr Adam Eberhardt

  Dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich

 • Andrzej Gelberg

  Dziennikarz

 • Grzegorz Górny

  Dziennikarz

 • prof. Marek Kornat

  Kierownik Zakładu Historii XX wieku Instytucie Historii PAN w Warszawie

 • Jan Ołdakowski

  Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego

 • Albert Stankowski

  Dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego

 • dr Mateusz Szpytma

  Zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej

 • dr hab. Przemysław Żurawski vel. Grajewski

  Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego


Źródła zdjęć: przewodnicząca Rady - fot. Paulina Czarnecka; członkowie Rady (od lewej): 1) fot. Donat Brykczyński, reporter / EastNews; 2) fot. Beata Zawrzel, reporter / EastNews 3) fot. Krzysztof Kaniewski, reporter / EastNews 4) fot. gelberg.org; 5) fot. Wojciech Olszanka / EastNews; 6) fot. Patrycja Mic; 7) fot. Jakub Szymczuk / Wikimedia 8) fot. AP/Associated Press / East News; 9) fot. Michał Woźniak / EastNews; 10) fot. Patrycja Mic