The Restraints of Rescue. Denmark and the European Jews - Instytut Pileckiego

Kolekcje cyfrowe / Mediateka

The Restraints of Rescue. Denmark and the European Jews

„Ograniczenia akcji pomocowych. Dania i Żydzi europejscy” to temat kolejnego seminarium naukowego Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami. Dr Jacob Halvas Bjerre z Muzeum Narodowego w Danii oraz dr John Cornell przedstawiają wyniki swoich badań.

98% of the Jews residing in Denmark managed to escape to Sweden during the Holocaust in World War 2. Denmark’s position as a rescuer nation is thus firmly established in the history of the Holocaust. In contrast, Denmark largely failed to rescue Jews who were located in Germany and Western Europe. During the seminar will be present the reasons behind this paradox.

________________

W czasie II wojny światowej 98% Żydów mieszkających w Danii zdołało uciec do Szwecji.  Pozycja Danii, jako kraju ratującego Żydów, wydaje się więc być silnie zakorzeniona w historii Holokaustu. Jednocześnie trudno nie zgodzić się z tezą, że Dania unikała zaangażowania w ratowanie Żydów znajdujących się w Niemczech i w Europie Zachodniej. Jakie są przyczyny tego paradoksu?

Zobacz także