Stalinowski aparat represji i indoktrynacji w łagrze dla dziewcząt w Bojanowie w latach 1952–1956 - Instytut Pileckiego

Kolekcje cyfrowe / Mediateka

Stalinowski aparat represji i indoktrynacji w łagrze dla dziewcząt w Bojanowie w latach 1952–1956

Seminarium naukowe Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami. Referat dr Agnieszki Sławińskiej. Jako koreferent pojawia się prof. Witold Stankowski.

W latach 1952–1956 Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego odizolowało młodociane więźniarki polityczne w łagrze w Bojanowie - specjalnym więzieniu dla konspiratorek, które brały udział w drugiej konspiracji niepodległościowej. Były to dziewczęta, w większości uczennice, córki gospodarzy wiejskich i robotników, panny ze starych, patriotycznych rodów, sprzeciwiające się sowietyzacji Polski. Jako członkinie nielegalnych organizacji kolportowały ulotki, były sanitariuszkami i łączniczkami, przenosząc rozkazy czy broń. Po aresztowaniu przechodziły ciężkie śledztwo i proces, zaś po ogłoszeniu wyroku były wysyłane do kazamatów stalinowskich dla kobiet.

Dygnitarze komunistyczni postanowili poddać więzione dziewczęta procesowi przemiany w „sowieckiego człowieka”, dlatego byłe konspiratorki przeniesiono do łagru w Bojanowie, gdzie doświadczały nieustannej indoktrynacji. Do osiągnięcia zamierzonego celu wykorzystano sowiecki aparat represji polegający m.in. na rozbudowanym systemie inwigilacji, przymusowym czytaniu „prasówki”, ciężkiej pracy czy osadzeniu więźniarek politycznych z kryminalnymi. A to tylko część z metod, które omawiamy szerzej podczas seminarium.

Zobacz także

 • Oglądaj | Od Banku Polskiego do Narodowego Banku Polskiego

  seminarium

  Oglądaj | Od Banku Polskiego do Narodowego Banku Polskiego

  Dlaczego w 1945 r. złotówka stała się banknotem? Dlaczego były na nim gramatyczne błędy? Skąd wziął się Narodowy Bank Polski i dlaczego zniknął Bank Polski? Jaka była rola NBP w gospodarce PRL?

 • Oglądaj | Praworządność i sprawiedliwość

  debata

  Oglądaj | Praworządność i sprawiedliwość

  Zapraszamy do obejrzenia debaty pt. „Praworządność i sprawiedliwość. Aktualność problemu rozliczeń po II wojnie światowej wobec zbrodni rosyjskich na Ukrainie”, która odbyła się 22 września 2022 r. w Warszawie.

 • Oglądaj | Problem ukarania zbrodniarzy wojennych w pracach rządu polskiego na emigracji (1939-1945)

  seminarium

  Oglądaj | Problem ukarania zbrodniarzy wojennych w pracach rządu polskiego na emigracji (1939-1945)

  Zapraszamy do obejrzenia seminarium naukowego Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami, które odbyło się 1 marca 2023 r.