Poznaj swoje korzenie! Genealogia i archiwa | Twierdza Archiwum - Instytut Pileckiego

Kolekcje cyfrowe / Mediateka

Poznaj swoje korzenie! Genealogia i archiwa | Twierdza Archiwum

Jedno zdanie z pamiętnika – czasem tylko tyle wystarczy, aby rozpocząć przygodę z genealogią. Nie trzeba wcale być wytrawnym badaczem, co udowodniliśmy w trakcie kolejnego spotkania z cyklu „Twierdza Archiwum”.

„Ślub nasz odbył się d. 2 kwietnia w Warszawie u Wizytek” - zdanie to zapisała Tola Czerniejewska w swoim pamiętniku w 1981 roku. Na podstawie tego fragmentu archiwiści z Archiwum Państwowego w Warszawie byli w stanie odnaleźć m.in. akt małżeństwa autorki pamiętnika, wypis z jej aktu urodzenia, intercyzę ślubną, księgę hipoteczną majątku, w którym urodził się małżonek autorki, informacje o ich rodzicach i przodkach, akty urodzeń i małżeństw ich córek, a wreszcie – nekrologi.

Powyższy przypadek pokazuje, jaki potencjał mają zbiory archiwalne w perspektywie badań genealogicznych. Przeglądając akty i metryki, wykonując poniekąd pracę detektywistyczną, jesteśmy w stanie dowiedzieć się wiele o swoich przodkach i naszym pochodzeniu.

Z wykładu dowiesz się, w jaki sposób możesz przeprowadzić badania genealogiczne na podstawie archiwaliów. Jako przykład posłużyła historia Toli Czerniejewskiej. Cały proces badawczy przedstawia Magdalena Masłowska, kierownik Oddziału Przechowywania, Zabezpieczenia Zasobu i Kwerend Archiwum Państwowego w Warszawie.

Zobacz także