Obóz koncentracyjny Gross-Rosen jako rezerwuar taniej siły roboczej - Instytut Pileckiego

Kolekcje cyfrowe / Mediateka

Obóz koncentracyjny Gross-Rosen jako rezerwuar taniej siły roboczej

Seminarium naukowe online Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami. Jako prelegent pojawia się dr hab. Dorota Sula z Muzeum Gross-Rosen. W roli koreferenta występuje prof. Witold Stankowski.

Powstały w sierpniu 1940 r. Konzentrationslager Gross-Rosen podobnie jak m. in. obóz w Flossenbürgu został założony w pobliżu kamieniołomu z inicjatywy przedsiębiorstwa Deutsche Erd und Steinwerke GmbH, które dla SS było największym przedsięwzięciem gospodarczym. Fakt ten wskazuje na cel i charakter tychże obozów. W wyniku zmiany priorytetów wynikających z sytuacji na froncie nastąpiła rozbudowa obozu.

W latach 1942–1944 powstało blisko 100 filii w większości zlokalizowanych na terenie lub w sąsiedztwie zakładów przemysłowych. Przez niemal pięć lat funkcjonowania KL Gross-Rosen przeszło przez niego 125 tysięcy więźniów.

Zobacz także