Mniejszość niemiecka w okresie II wojny światowej. Perspektywy badawcze - Instytut Pileckiego

Kolekcje cyfrowe / Mediateka

Mniejszość niemiecka w okresie II wojny światowej. Perspektywy badawcze

Zapraszamy do wysłuchania wykładu dr. hab. Tomasza Chincińskiego, profesora Instytutu Pileckiego, nt. istniejących i nowych perspektyw badawczych dotyczących sytuacji i postaw obywateli II Rzeczpospolitej niemieckiego pochodzenia.

Losy i postawy przedwojennej mniejszości niemieckiej w latach 1939-1945 wzbudzały wiele kontrowersji i były postrzegane często w sposób jednowymiarowy, jako grupy wspierającej represyjną politykę niemieckiego okupanta oraz stanowiącej źródło problemów dla polskiego społeczeństwa. Oczywiście wciąż są aktualne argumenty przemawiające za taką oceną polskich Niemców. Jednak ten, skierowany przeciwko polskiemu państwu i społeczeństwu, sposób postępowania nie dotyczył całej przedwojennej mniejszości niemieckiej. Warto dostrzec, że wśród polskich Niemców zdarzały się przypadki lojalnych postaw względem polskich sąsiadów i zadać pytania o ich motywy, konsekwencje, skalę i dynamikę.

Podczas wykładu sformułowano zagadnienia badawcze, w ramach których dotychczas przedstawiano problematykę stosunku polskich Niemców do okupacyjnej rzeczywistości oraz zdefiniowano obszary słabiej rozpoznane i luki badawcze.

Tomasz Chinciński, historyk, dr hab. nauk humanistycznych, profesor instytutu w Ośrodku Badań nad Totalitaryzmami Instytutu Pileckiego, wykładowca Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. Prowadzi badania nad dziejami mniejszości niemieckiej w okresie międzywojennym i postawami polskich Niemców podczas II wojny światowej.

Wydarzenie odbyło się 16 listopada 2023 r. w Galerii DeBeKa przy ul. Krakowskie Przedmieście 11 w Warszawie.

Zobacz także