Zabytki a tożsamość narodowa w powojennej Polsce, 1945–1989 - Instytut Pileckiego

}

wykład

15.05.2019 (ŚR) 12.00

Zabytki a tożsamość narodowa w powojennej Polsce, 1945–1989

Dr Mikołaj Getka Kenig (Instytut Pileckiego, Uniwersytet Jagielloński) o stosunku władz PRL do odbudowy i ochrony zabytków.

PRL pozostaje kontrowersyjną epoką w dziejach ochrony i opieki nad zabytkami. Ewidentne zaniedbania, a nawet umyślne niszczenie mieszało się wówczas z godnymi pochwały działaniami na rzecz ratowania materialnego dziedzictwa poprzednich wieków. Dysonans ten wynikał z ówczesnej sytuacji politycznej. Zabytki traktowano lepiej bądź gorzej ze względu na ich przydatność w procesie budowania powojennej komunistycznej tożsamości Polaków. Stosunek do zabytków odzwierciedlał ogólniejszy stosunek do narodowej przeszłości, a ściślej do tego, o czym wówczas powinno się pamiętać, a co można było wyprzeć bądź potępić.

Zgłoszenia udziału: m.falkowski@instytutpileckiego.pl

SEMINARIA NAUKOWE INSTYTUTU PILECKIEGO

Seminaria naukowe Instytutu Pileckiego służą prezentacji projektów badawczych i tekstów naukowych dotyczących XX wieku - w szczególności (choć nie tylko) dwóch okupacji: sowieckiej i niemieckiej, pamięci i historiografii II wojny - a także dyskusji o nich.

Seminaria mają charekter interdyscyplinarny – uczestnicy reprezentują różne tradycje i obszary badawcze. Celem jest umożliwienie dyskusji nad metodologią i wynikami najnowszych badań nad wiekiem XX jeszcze przed ich ostateczną publikacją w pismach naukowych i książkach.

Zapraszamy do przesyłania propozycji wystąpień: seminaria@instytutpileckiego.pl


Fot. Odbudowa Zamku Królewskiego, Narodowe Archiwum Cyfrowe

Zobacz także