Władysław Bieńkowski – biografia pretekstowa | seminarium - Instytut Pileckiego

}

seminarium

29.01.2020 (ŚR) 12.00

Władysław Bieńkowski – biografia pretekstowa | seminarium

Jego życiorysem można by obdzielić kilka osób: był zarówno niepokornym publicystą, budowniczym socjalizmu, jak i zagorzałym krytykiem PZPR. O Władysławie Bieńkowskim, jednej z barwniejszych postaci życia politycznego PRL, opowie dr Bartłomiej Kapica.

Władysław Bieńkowski (1906-1991) przebył drogę od przedwojennego przedstawiciela bohemy artystycznej poprzez komunistycznego działacza, aż do "dysydenta" oraz współpracownika opozycji politycznej w PRL. Badanie jego biografii przynosi nie tylko informacje o nim samym, ale przede wszystkim umożliwia uchwycenie mechanizmów kształtujących historię Polski XX wieku. Seminarium poprowadzi dr Bartłomiej Kapica z Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami Instytutu Pileckiego.

Kolejne seminaria:

5.02 dr Paweł Sękowski, UNRRA i IRO (Międzynarodowa Organizacja ds. Uchodźców) z pomocą polskim dipisom i uchodźcom po drugiej wojnie światowej - dwa modele pomocy społeczności międzynarodowej;

12.02 dr Barbara Świtalska-Starzeńska, Formy oporu i samopomocy wśród kobiet w KL Auschwitz-Birkenau 1942-1945;

19.02 prof. Paweł Skibiński, Życie religijne w Generalnej Guberni. Próba bilansu.

Zapraszamy do przesyłania propozycji wystąpień: seminaria@instytutpileckiego.pl


SEMINARIA NAUKOWE INSTYTUTU PILECKIEGO

Seminaria naukowe Instytutu Pileckiego służą prezentacji projektów badawczych i tekstów naukowych dotyczących XX wieku - w szczególności (choć nie tylko) dwóch okupacji: sowieckiej i niemieckiej, pamięci i historiografii II wojny - a także dyskusji o nich.

Seminaria mają charakter interdyscyplinarny – uczestnicy reprezentują różne tradycje i obszary badawcze. Celem jest umożliwienie dyskusji nad metodologią i wynikami najnowszych badań nad wiekiem XX jeszcze przed ich ostateczną publikacją w pismach naukowych i książkach.

Zobacz także