W drodze ku modernizacji. Niepodległa Polska i wolni Polacy w XIX-XXI wieku - Instytut Pileckiego

}

wykład

15.04.2021 (CZW) 18.00

W drodze ku modernizacji. Niepodległa Polska i wolni Polacy w XIX-XXI wieku

Zapraszamy na najbliższe spotkanie z cyklu „Klio w świecie ekonomii, czyli porozmawiajmy o gospodarce”, którego gościem będzie prof. dr hab. Paweł Grata z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Tematem rozmowy będzie modernizacja Polski na przestrzeni ostatnich kilkunastu dekad, a pretekstem dla niej – realizowany przez profesora pięcioletni grant „W drodze ku modernizacji. Niepodległa Polska i wolni Polacy w XIX-XXI wieku”, którego strona internetowa znajduje się tutaj (kliknij).

Wspólnie zastanowimy się nad najważniejszymi pytaniami polskiej historii gospodarczej:

▶ kto modernizował Polskę pod zaborami?
▶ czy coś zostało ze złotej legendy Drugiej Rzeczypospolitej?
▶ czy Polska doświadczyła „prześnionej rewolucji” w czasie drugiej wojny światowej i lat stalinizmu?
▶ czy kapitały zagraniczne sprzyjały modernizacji Polski, czy ją opóźniały?

Spotkanie odbędzie się na platformie Zoom. Można w nim również uczestniczyć poprzez profil Instytutu Pileckiego na Facebooku.

O projekcie:

Projekt ma na celu podjęcie zakrojonych na szeroką skalę badań nad dokonaniami wolnych Polaków oraz Niepodległej Polski na drodze ku modernizacji gospodarczej i społecznej. Ich zakres obejmować będzie okres szeroko rozumianego tworzenia i budowy nowoczesnego społeczeństwa, poczynając od okresu walk o niepodległość, poprzez Niepodległą Drugą Rzeczpospolitą, trudne czasy okupacji i realnego socjalizmu, aż po współczesną nam wolną Polskę.


Uczestnicy:

▶ prof. dr hab. Paweł Grata - Historyk. Prorektor Uniwersytetu Rzeszowskiego ds. Kolegium Nauk Humanistycznych .Kierownik Zakładu Historii Gospodarczej i Społecznej Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

▶ dr Jerzy Łazor – historyk gospodarczy ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje się w historii okresu międzywojennego, historii finansów i stosunków międzynarodowych. Stypendysta Imre Kertész Kolleg w Jenie. Opublikował m.in. monografię „Brama na Bliski Wschód. Polsko-palestyńskie stosunki gospodarcze w okresie międzywojennym” (2016) oraz edycji „Moich wspomnień Stanisława Wojciechowskiego” (2017).

Zobacz także